Vakantiegeld krijgt u bovenop uw AOW in de meimaand

bankpapier Broca Media
Foto: Pixabay

Purmerend – Als u AOW-gerechtigd bent dan ontvangt dinsdag 23 mei aanstaande 2023 vakantiegeld.

Het bedrag dat u krijgt is opgebouwd in de periode mei 2022-april 2023. Als u in deze periode AOW ontving dan krijgt u ook het maximale aan vakantiegeld.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) onderscheidt hierin 4 situaties. Woont u alleen, dan kunt u maximaal 843,96 euro bruto ontvangen.

Daling

Alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden gaan er op achteruit. Het bedrag voor alleenstaanden daalt met 8,84 euro. Het vakantiegeld voor AOW-gerechtigden met een partner zakt met 6,26 euro.

Het gaat hier om brutobedragen. Daar moeten nog belastingen en heffingen vanaf. Hoe hoog het nettobedrag uitvalt, hangt mede af van de hoogte van het minimumloon.

Belastingen

Het minimumloon is per 1 januari 2023 met 10 procent omhooggegaan. Maar de bijbehorende belastingen en heffingen gingen ook omhoog dat werkt door in het vakantiegeld.

Daarom valt het vakantiegeld voor gerechtigden lager uit. Via MijnSVB kunt u inzien wat dit betekent voor het nettobedrag dat u op dinsdag 23 mei 2023 ontvangt.

Vakantiegeld

Niet alle pensioenfondsen bieden u ook vakantiegeld aan. Sommige van hen doen dat niet middels een eenmalige uitbetaling in mei. Zij spreiden het bedrag over het hele jaar.

Verreweg de meeste mensen. Zullen het extra inkomen gebruiken voor het betalen van rekeningen of het voldoen van schulden.