PVDA Wethouder Saaf waarom Brownies & Downies dicht moet

Schokgolf bij cliënten

Natalie Saaf-Pasteuning Broca Media.nl
Foto: Broca Media.nl

Purmerend/Beemster -Brownies & Downies zorgen voor schokgolf onder personeel en cliënten.

Afgelopen week heeft de Prinsenstichting dit gecommuniceerd aan het personeel en hun familieleden. Dit besluit valt bij de mensen die hier een mooie dagbesteding geven en krijgen zeer begrijpelijk zwaar. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen aan de Genuahaven.

Op dit moment zijn er op de begane grond van het gebouw ‘Heel Europa’ verschillende maatschappelijke voorzieningen. De zorgpartijen Leviaan en Prinsenstichting, Stichting Wonen en Zorg Purmerend, woningcorporatie Wooncompagnie, hebben hier bijna tien jaar geleden de handen ineen geslagen om de maatschappelijke plint van Heel Europa in te vullen onder de naam Social Firm. Ook Clup Welzijn heeft een plek in de plint met het wijkteam Weidevenne. Het doel is om een breed en laagdrempelige aanbod van activiteiten te bieden op deze locatie en ontmoetingen mogelijk maken. Activiteiten voor zowel kwetsbare doelgroepen en (buurt)bewoners, als voor de wijk als geheel.

Huurcontract

De huidige huurcontracten van de voorzieningen lopen dit jaar af, vandaar dat de partijen uit de Social Firm op dit moment met elkaar nadenken over het vervolg van deze samenwerking. Hierbij is de gemeente betrokken. In deze gesprekken heeft de Prinsenstichting aangegeven dat het de deuren gaat sluiten van de lunchroom Brownies & Downies, omdat het financieel niet rendabel is en minder aansluit als restaurantformule.

De bovenstaande partijen zijn verder in gesprek gegaan om te kijken naar een passende doorontwikkeling van de maatschappelijk plint van het gebouw. De huidige invulling komt onvoldoende tegemoet aan de vragen van nu. Er is meer samenwerking en flexibiliteit van de ruimte gewenst in de vorm van een buurthuis, waar voor diverse partijen een plek moet komen. Dit past bovendien beter bij de veranderende leeftijd en wensen van de buurtgenoten die boven en rondom deze voorzieningen wonen. Hierbij zijn de eerste ideeën ontstaan om de locatie van het wijkteam binnen de plint te verplaatsen naar een meer zichtbare plek in de plint.

Buurt huiskamer

Er wordt ingezet op een buurthuis(kamer) dat beheert wordt door CLUP Welzijn. Naast de bestaande samenwerkingspartners wordt er ook gekeken naar andere partners om gebruik te maken van het buurthuis voor activiteiten. Ook de samenwerking met de in het complex en in de buurt aanwezige ouderenzorg / thuiszorg wordt geïntensiveerd en dichterbij gebracht om te voldoen aan de vragen van nu.

Prinsenstichting zal ook binnen de buurtfunctie dagbesteding blijven bieden, maar binnen een andere vorm. Er is alle vertrouwen dat het personeel dat bij Brownies & Downies werkt en een mooie dagbesteding vervult, in de nieuwe vorm meegaat, of via een van de samenwerkingspartners van de Prinsenstichting een nieuwe dagbesteding krijgen die bij hen past en waar zij zich vol passie op kunnen richten.

Overgang

We werken met alle betrokken partijen samen aan een goede start van het buurthuis. Zodat de overgang van het restaurant naar het buurthuis zo soepel mogelijk en geleidelijk zal verlopen. Ik houd u van de verdere invulling van het buurthuis op de hoogte. 

Anderen bekeken ook >>> klik hier