Flinke subsidie voor gemeente Purmerend

Foto: Aangeleverd

Purmerend – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan gemeente Purmerend € 100.000 subsidie verleend.

Dat geld kan besteed worden aan de klimaatbestendige herinrichting van Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost. Dit zijn twee van de acht projecten waaraan Hoogheemraadschap subsidie heeft verleend uit de Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN)regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen.

Regeling

De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 9 maart heeft Noorderkwartier Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Pascal Verkroost.

Klazien Hartog: “Het waterschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Maar behalve ingrepen in het watersysteem moeten er ook in de ruimtelijke omgeving aanpassingen gedaan worden. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen.

Alleen door samen te werken kunnen we overlast vanwege weersextremen en dus maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk beperken. Deze subsidie is een zetje in de rug voor de gemeente om projecten uit te gaan voeren. Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost kunnen zo ook weer voorbeelden zijn voor andere gemeentes.”

Verkroost

Wethouder Verkroost: “Ik ben blij dat we in Purmerend mooie stappen zetten richting een klimaatbestendige en water robuuste leefomgeving. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is hierin een belangrijke partner.

Mede door de KAN-subsidie kunnen we aan de slag met twee projecten in Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost”.

In Overwhere-Zuid wordt de maaiveldinrichting klimaatbestendig heringericht. Er worden groene waterbuffers aangebracht, er wordt een extra duiker aangelegd en een waterdoorlatende verharding toegepast.