Wanvertoning en politieke moord op de democratie maar waarom

Harry Rotgans Broca Media
Foto: Broca Media.nl

Purmerend – Inzet voor donderdagavond 20:00 uur was AOV-wethouder Harry Rotgans verantwoordelijk wethouder Stadsverwarming.

Stadsverwarming als splijtzwam tussen oppositie en coalitie. De meningen waren tot op het bot verdeeld. Maar Rotgans ontsprong zoals verwacht met verve de dans en hield gesteund door de coalitie de kaken stijf op elkaar. Gezeten met zijn slanke billen in het pluche overzag hij het ‘verdeel en heers spelletje.’ Dat kwam de voltallige coalitie uiteindelijk op een motie van wantrouwen te staan.

Het politieke spel werd hoog gespeeld en dat schoot de oppositie partijen in het verkeerde keelgat: D66, Forum voor Democratie, PVV en Frank Schaaij. Deze partijen werd het recht ontnomen AOV-wethouder Harry Rotgans aan de tand te voelen.

De technische en financiële problemen bij Stadsverwarming Purmerend lopen hoog op. Zo hoog dat het bedrijf een winstwaarschuwing afgaf aan de enig aandeelhouder de Gemeente Purmerend.

AOV-wethouder

AOV-wethouder Harry Rotgans verzuimde de juiste informatie omtrent de wetenschap die hij eerder in het jaar had omtrent de technische problemen bij Stadsverwarming met de raad te delen. Een doodzonde volgens de oppositie. De financiële gevolgen voor de begroting vanaf 2023 zullen merkbaar zijn voor alle inwoners.

Bovendien zijn het college van burgemeester en wethouders op grond van de Gemeentewet ‘artikel 169’ informatieplicht verschuldigd aan de gemeenteraad die nodig is voor de uitoefening van haar taken.

Stadsverwarming Purmerend blijft een zorgenkindje. Het bedrijf is amper instaat zwarte cijfers te schrijven en zit voor miljoenen in de schuld. De technische schade aan twee ketels is zo groot dat er vanaf vorig jaar extra moest worden bijgestookt om de twee nog wel werkende ketels middels aardgas te ondersteunen.

Bouwkosten

Kort daarvoor was het besluit genomen op basis van de hoogopgelopen bouwkosten de tweede biomassacentrale niet te bouwen. Eerder had de AOV-wethouder met drie slagen om zijn arm nog beweert, “We redden het gewoon niet.” Daarmee doelde hij op de noodzaak een tweede centrale wel te bouwen.

Mark Intres was de eerste die zich afvroeg, ‘wie heeft er nu staan liegen. De wethouder of Stadsverwarming.’ Vast staat dat we het nu redden met 50% van de capaciteit van de eerste biomassacentrale en bijstoken op aardgas middels een hulpcentrale.

Het ingezette middel tot Interpellatie, wat betekent dat er vragen gesteld kunnen worden aan de wethouder werd ondemocratisch om zeep geholpen. Barbera Jonk fractievoorzitter Stadspartij Beemster polder partij noemde het middel tot interpellatie onnodig en ongekend zwaar.

Monddood

Er waren volgens haar andere wegen te bewandelen om tot informatie te komen. Dat zij bijval kreeg van de rest van de coalitie was duidelijk een poging om de oppositie monddood te maken.

Frank Schaaij was furieus en noemde het een schandalige vertoning. “De coalitie moet zich rot schamen. Zij vermijden het democratisch debat. Dit is angst, pure angst.” Schaaij kreeg steun van de overige interpellanten.

Intres noemde het een diep trieste avond waarin de Purmerendse democratie een pootje was gelicht. Nicole Moinat vroeg zich af of de coalitie met deze actie het vertrouwen had opgezegd in AOV-wethouder Rotgans. “Waarom kan de wethouder niet gewoon zelf antwoord geven op een aantal vragen die wij hebben. Wat is er mis met het stellen van vragen? Welke belangrijke informatie wordt er achtergehouden?”

Bescherming

Aan alle criteria voor het aanvragen van een interpellatiedebat was voldaan. De vragen waren keurig op tijd ingediend en dienden ter verduidelijking voor het gevoerde beleid. Rotgans vertrok geen spier en liet de hele situatie gelaten over zich komen. Waarom hij in bescherming is genomen door de coalitie is volkomen onduidelijk en uiterst frustrerend.

Jordi Albers was zeer verbolgen over het feit dat de oppositie de mogelijkheid tot het stellen van vragen was ontnomen. Volgens hem heeft de coalitie blijkbaar geen vertrouwen in de AOV-wethouder Harry Rotgans en diens capaciteiten. Vandaar dat de coalitie er dwars voor ging liggen en zodoende de wethouder het spreken ontnam.

Feit blijft dat er een aantal vragen onbeantwoord blijven. Of de wethouder nog voor de zomervakantie met een verklaring komt omtrent de onkosten van de schade bij Stadsverwarming Purmerend, is nog maar de vraag. Wordt het één of anderhalf miljoen, we weten het niet! En als we het wel weten dan houden we de kaken stevig op elkaar.

Schadebedrag

Voorlopig staan de inwoners van Purmerend en Beemster met de rug tegen de muur. Iemand zal de onkosten moeten gaan betalen. Dat zullen we terugzien in de tarieven van Stadsverwarming. Zelfs de hoogte van het schadebedrag is en blijft een raadsel. Terwijl elke schade bestaat uit materiaal, transport en manuren.

De economisers die nu defect geraakt zijn, is geen rocket science. Dit zijn niets meer dan warmtewisselaars in een rookgaskanaal om gebruik te maken van de restwarmte die vrijkomt bij het opwarmen van water.

Het blokkeren van het vragenuurtje wat deftig het interpellatiedebat heet, is tenminste gelukt. Purmerend is daarmee wel een democratisch beginsel kwijtgeraakt. De politiek is het weer gelukt om de inwoners op groter afstand te zetten. Eens per vier jaar als klapvee naar de stembus en vervolgens de mond houden.

Opzitten

Van buiten naar binnen werken heeft een nieuwe betekenis gekregen. Het opzitten, pootjes geven en uw mond houden is de nieuwe werkelijkheid. Daarna werd als klap op de vuurpijl vakkundig het recht op referendum om zeep geholpen. Tot woede van de toch al boze de oppositie. Dus ook afgeschaft en nog meer macht voor de zittende partijen.

De verdeling van de macht is wel duidelijk. Die is de eerste drie jaar nog in handen van de grootste partijen. Frank Schaaij vroeg zich nog af, “wat weet de coalitie wat wij niet weten?” Een terechte vraag die ons allen bezighoudt. Wat mogen de inwoners van onze gemeente niet weten?

De gebrekkige informatievoorziening is niet van gister. Stadsverwarming opereert vanuit een zorgvuldig gesloten oester en ontwijkt elke vraagstelling. Burgemeester en wethouder scharen zich na donderdag in de rij van stilzwijgende.

Stichting

Stichting ‘De onderste steen’, komt sinds een jaar op voor de belangen van de inwoners van Purmerend en Beemster. In deze periode is er vanuit de politiek en het bedrijf Stadsverwarming alleen maar tegenwerking geweest ten opzichte van de inwoners. Vragen worden niet beantwoord. Klanten worden geschoffeerd en ga zo maar door.

Sinds gister wordt nu ook een de deel van de raad bewust buiten de deur gehouden. De vraag die daarbij steeds sterker wordt is, ‘waarom deze schimmige informatieverstrekking.’ De gemeente Purmerend is 100% aandeelhouder en mag niets zeggen of aanmerken op de bedrijfsvoering.

Monopolist

Bovendien is het zelfstandig maken van een dergelijk bedrijf nog nooit in het voordeel van de klanten geweest. Een monopolist privatiseren leidt altijd tot hogere salarissen voor directie en management en minder service voor de klanten. Van een bedrijf in welke sector ook weten wij dat het hoofddoel winst maken is.

Een dergelijke voorziening als Stadsverwarming zouden we nooit moeten willen verzelfstandigen. Nederland kent tal van voorbeelden waar dat in het verleden al flink misging. Stadsverwarming Purmerend is gezien de huidige technische problemen gestoeld op oude warmtetechniek en handhaafd een oud bedrijfsbeleid.

Zwijgen

Dat de oppositie zich nu roert is een goede ontwikkeling. Hoe meer partijen zich gaan bemoeien met deze problematiek hoe beter. Jammer dat de coalitie nu meegaat in het: horen, zien en vooral zwijgen.

Andere bekeken ook: Link