Zorgmedewerkers krijgen voorrang sociale huurwoningen 

Voorrang zorgmedewerkers

Kwadijkerpark Broca Media.nl
Foto: Aangeleverd

Purmerend – Het is voor zorgmedewerkers steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden.

Dat leidt tot personeelstekorten in de zorg. Gemeente vindt dat onaanvaardbaar Zij heeft daarom besloten om zorgmedewerkers van onder andere Odion en Prinsenstichting voorrang te geven.

Kleinschalig

Het nieuwbouwproject op Kwadijkerpark is nu in aanbouw en wordt in 2024 en 2025 gefaseerd opgeleverd. De kleinschalige woonwijk telt 340 woningen, waarvan 100 sociale huurwoningen. Veertig van deze woningen zijn nu bestemd voor mensen die in de gehandicaptenzorg werken.

De tekst gaat verder onder de video.

Wethouder Wonen Natalie Saaf: wil dat bewoners hier prettig wonen en dat de woningen die we bouwen aansluiten op de woonwensen van diverse doelgroepen. Gezien het grote tekort aan medewerkers in de gehandicaptenzorg, starten we deze pilot.

Evaluatie

Zodat zij zich voor langere tijd kunnen binden aan het werk en onze stad. Uit evaluatie moet blijken of het een succes is. Mocht dit zo zijn, zal dit breder uitgerold worden onder alle corporaties.’

Mohamed Acharki, bestuursvoorzitter Rochdale: ‘Het is geweldig dat er op deze manier meer betaalbare woonruimte komt voor mensen uit de zorg, voor mensen die zo enorm belangrijk zijn.

Ambitie

Voor het Kwadijkerpark betekent dit een extra schepje bovenop de ambitie om echt een levensloopbestendige wijk te zijn. Heel goed dat het college dit mogelijk maakt’.

Anderen bekeken ook >>> klik hier