Wens voor BIZ commercieel vastgoedeigenaren in de binnenstad 

BIZ Vastgoedeigenaren Broca Media
Foto: Aangeleverd

Purmerend – Commercieel vastgoedeigenaren in de binnenstad gaan zich verenigen om zo te komen tot een goede samenwerking.

Zij willen de samenwerking organiseren volgens een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Om dat voor elkaar te krijgen vormen Frits Dix voorzitter, Joost Brugman penningmeester, Trudy Eikenboom secretaris en algemene bestuursleden Saskia Wals, Ron Vendrig, Ton Knook en Bart de Wit het nieuwe bestuur in oprichting.

Voorzitter Frits Dix: ‘De ontwikkelingen in onze binnenstad bieden kansen om de binnenstad aantrekkelijker te maken. De ondernemers van de binnenstad en de Koemarkt hebben zich in 2022 verenigd in een BIZ. Deze ontwikkelingen bieden ook kansen voor vastgoedeigenaren. Daarom wil ik mij inzetten om een BIZ op te zetten voor deze groep.

Zo vormen wij een strategische gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen in de binnenstad. Met elkaar kunnen we veranderingen sturen en voor elkaar krijgen. Ik hoop daar een mooie bijdrage aan te kunnen leveren door mijn rol als bestuurslid.’

Aan de slag

Het bestuur i.o. zet zich dit jaar in om de samenwerking met diverse partners op te zetten en te verbeteren. Zo nemen ze deel aan overleggen met de andere partners van de binnenstad.

Daarnaast richt het bestuur zich op het opstellen van een BIZ-vijfjarenplan met onderwerpen als aanbod, uitstraling van panden, verduurzaming, onderzoek en denken mee over bereikbaarheid en parkeren, veiligheid en schone straten.

Het bestuur wil de vastgoedeigenaren goed informeren en enthousiasmeren over deze plannen. Dix: ‘Je hebt elkaar nodig om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Daarvoor is een krachtige, collectieve stem nodig vanuit de commercieel vastgoedeigenaren.

Aantrekkelijk

Zo kunnen we meer sturing geven aan het creëren van aantrekkelijk en divers aanbod en leegstand voorkomen. We vinden het daarbij van belang om te melden dat iedere pandeigenaar zelf moet blijven beslissen over de uiteindelijke huurder.’

Het bestuur gaat nauw samenwerken met de nog aan te stellen matchmaker. Deze matchmaker brengt aanbod van pandeigenaren en de vraag van huurders naar bedrijfspanden bij elkaar en gaat succesvolle winkelconcepten en nieuwe retailers benaderen en koppelen aan de juiste plek in de binnenstad.

Ook tijdelijke pop-up concepten worden hierin meegenomen. Het bestuur introduceert de matchmaker straks aan hun netwerk en zorgt ervoor dat de deze persoon voortvarend aan de slag kan.

Ambassadeur

Alle commercieel vastgoedeigenaren in de binnenstad kunnen zich aanmelden als ambassadeur van de BIZ. Een ambassadeur helpt bijvoorbeeld bij het vergroten van het netwerk, geeft feedback op de plannen van het bestuur en ondersteunt in de werkzaamheden tijdens de draagvlakmeting. Dat is het moment dat eigenaren formeel hun stem kunnen laten horen.

Begin 2024 wordt er een draagvlakmeting gehouden onder de commercieel vastgoedeigenaren om te pijlen hoeveel animo er is voor een BIZ. Als deze positief verloopt, wordt de BIZ met terugwerkende kracht per januari 2024 formeel ingesteld.

In aanloop naar dit moment worden er diverse bijeenkomsten en overleggen georganiseerd waar eigenaren hun input kunnen geven. Dix: ‘Het bestuur wil graag horen wat er speelt bij vastgoedeigenaren zodat we met elkaar kunnen bepalen waar we de komende vijf jaar aan willen gaan werken.’

Bijeenkomst

Op dinsdag 14 maart om 19.30 uur organiseren de initiatiefnemers van de oprichting van de BIZ-vastgoedeigenaren bij de Lutherse Kerk Hoogstraat 18 een bijeenkomst voor alle commercieel vastgoedeigenaren. Op die avond presenteert het bestuur in oprichting zichzelf ook.

Ga voor meer informatie naar purmerend.nl/vastgoedeigenaren. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst op 14 maart en staat er meer informatie over het programma

De wens voor een BIZ voor commercieel vastgoedeigenaren sluit aan bij het programma Binnenstad waarin een sterke samenwerking één van de pijlers is. Onderzoek naar samenwerkingsvormen wordt financieel ondersteund door gemeente Purmerend en provincie Noord-Holland.