Docu Trip Broca Media

‘Docu Trip’ is een videoproductie van maximaal 3 minuten. Binnen deze zeer tijd wisselen korte goed gekozen opnamen elkaar af.

Elke ‘Docu Trips’ productie wordt afgestemd op uw wensen. Zo krijgt uw product of dienst de aandacht die het nodig heeft. De beelden worden op pakkende wijze zorgvuldig opgebouwd en aan de kijker gepresenteerd. Na het zien van een ‘Docu Trip’ bent u zeer goed op de hoogte en heeft u de nodige informatie voor vervolgstappen.

Hoe gaat dat is zijn werk

Net als bij alle andere producties plannen wij een intakegesprek. Daarin zal worden gekeken wat uw wensen zijn en wat u al heeft geproduceerd. Zoveel als mogelijk sluiten wij aan op eerder gemaakt materiaal. Ook is het mogelijk om aan een ‘Docu Trip’ live interviews toe te voegen. Een ‘Docu Trip’ kan in de stijl en kleuren van uw bedrijf worden opgebouwd.

Als de grote lijnen zijn uitgezet, dan maken wij de nodige afspraken en plannen samen met u draaidagen. Al het verzamelde materiaal wordt aan de hand van het scripts met u doorgesproken en bekeken.

Van de beste beelden wordt een ruwe montage gemaakt. Samen met u bekijken wij de beelden om te zien of ze aan uw vooraf gestelde wensen voldoen. Daarna worden: effecten, teksten en zo nodig een voice over  toegevoegd aan het videomateriaal. De gekozen muziek ondersteund de gesproken tekst.

Eindproduct

Na het zien van een ‘Docu Trip” presentatie is uw klant op de hoogte van uw dienst of product. ‘Docu Trip’ is de meest betaalbare en haalbare videoproductie voor het kleinbedrijf op dit moment.

‘Docu Trip’ is een concept wat voldoet aan de modernste eisen van sociaal media. Ideaal om uw internetpagina mee te complementeren. Een no nonsens verhaal om uw afnemers duidelijk te informeren. Uw toekomstplannen in een vroeg stadium aan de man te brengen.

Voor informatie betreffende de kosten. Kunt u bellen met Broca Media 06-83702258. Of een email sturen aan: TenShots@BrocaMedia.nl

Neem contact met ons op.