Vertrouwen oppositie op ongekend dieptepunt

Mark Intres Broca Media
Foto: Broca Media.nl

Purmerend – Onbegrip en vertrouwen weg door ongehoorde actie.

Met een motie van wantrouwen hebben de oppositiepartijen, waaronder D66 het vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders per direct opgezegd. Een ongekend historisch dieptepunt in de lokale politiek.

De aanleiding voor de motie van wantrouwen was de weigering van de coalitiepartijen om het college antwoord te laten geven op vragen over de grote technische problemen bij Stadsverwarming Purmerend (SVP) en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeente.

Door het uitvallen van twee van de vier ketels van SVP moest in de koude maanden februari tot april flink worden gestookt in de gasgestookte hulpwarmtecentrales. Dit om de warmtelevering aan inwoners en ondernemers te garanderen.

Gasprijzen

Met de gasprijzen van begin dit jaar heeft dit uiteraard grote gevolgen voor het jaarresultaat van SVP en daarmee ook voor de begroting van de gemeente. Bovendien zijn er zorgen over de tarieven voor de klanten van SVP. Hierronder driekwart van alle huishoudens die geen andere keuze hebben voor de warmtelevering dan SVP.

D66 stelde hier daarom eerder al schriftelijke raadsvragen over aan het college, samen met de fracties van PVV, Fractie Schaaij en Forum voor Democratie. De vragen waren vóór de raadsvergadering beantwoord, maar de indieners wilden de verantwoordelijk wethouder Harry Rotgans in de vergadering nog nadere vragen stellen.

Daarvoor gebruikten zij het instrument van interpellatie: ‘het recht van de gemeenteraad om vragen te stellen aan een wethouder of de burgemeester over een onderwerp dat niet op de agenda van de vergadering staat.’

Interpellatie

De gemeenteraad bepaalt of deze interpellatie op de agenda van de vergadering komt te staan. Het is – vanzelfsprekend – een goed gebruik dat de raad instemt met een dergelijk verzoek tot interpellatie.

Maar dat was buiten de huidige coalitie van Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA en Ouderenpartij AOV Purmerend om, gerekend. Een unicum deed zich voor: ‘de coalitie stemde tégen het verzoek. Fractievoorzitter Barbara Jonk van de Stadspartij-Beemster Polder Partij sprak van een uiterst zwaar middel.’

Jonk vond dat de vragen van de oppositiepartijen allemaal netjes beantwoord waren. Zij vond ook dat het vragenuur gebruikt had kunnen worden. D66-fractievoorzitter Mark Intres reageerde als door een wesp gestoken. “Dit is ongekend en buiten elke orde”, zei hij. Hij wees erop dat de indieners zelf het instrument van hun voorkeur kiezen.

Vragenuur

Het vragenuur geeft ruimte voor het stellen van vragen door één enkele partij daarna wordt het onderwerp afgesloten. Door gebruik te maken van interpellatie krijgen álle partijen de gelegenheid om vragen te stellen en op het onderwerp in te gaan.

De coalitiepartijen bewogen niet een millimeter en stemden tegen het verzoek tot interpellatie dat ondanks de steun van de voltallige oppositie, werd verworpen. Een staaltje arrogantie van de macht, dat doet denken aan de hoogtijdagen van het CDA in de Tweede Kamer in de jaren ’80.

In die dagen heerste daar het sentiment: ‘We rule this country’. Als je in aantallen de macht hebt om zaken tegen te houden, hoort daar een grote mate van verantwoordelijkheid bij en niet de hoogmoed om voor oppositiepartijen te bepalen dat hun vragen al voldoende zijn beantwoord.

Ontnomen

Ontsteltenis en ongeloof streden om voorrang. Had de coalitie nu de oppositie de mogelijkheid ontnomen om vragen te stellen over een actueel onderwerp waar veel zorgen over zijn? Waar zijn ze bang voor? De wethouder kan de vragen toch gewoon beantwoorden?

Al snel kwam de oppositie tot de conclusie dat er niets anders opzat dan het indienen van een motie. Als de keuze wordt gemaakt om geen verantwoording af te leggen, dan verdwijnt het vertrouwen als sneeuw voor de zon. Wanneer de coalitiepartijen de wethouder uit de wind moeten houden, dan hebben ze kennelijk geen vertrouwen in de beantwoording door de AOV-wethouder.

Daarom werd er een ‘motie van wantrouwen’ ingediend tegen het college als geheel. Het college wist immers in februari al van de problemen bij SVP en zij wist toen ook al dat deze problemen grote financiële gevolgen zouden hebben. Het duurde daarna nog twee volle maanden voordat de gemeenteraad door wethouder Rotgans werd geïnformeerd.

Coalitie

Vanzelfsprekend werd de motie verworpen door de coalitiepartijen. Maar een motie van wantrouwen tegen het college is natuurlijk een duidelijk signaal.

Namens D66 sprak Mark Intres van een ‘verschrikkelijke avond’. Nooit had hij verwacht een motie van wantrouwen in te dienen tegen het gehele college: “Ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Ik hoop dat dit het absolute dieptepunt is in de verhoudingen en dat het vanaf nu alleen maar beter kan gaan.”

Na het verwerpen van de motie bevindt de politiek in Purmerend zich in een ongewenste patstelling. Het vertrouwen bij D66 en de oppositie is weg. De bal ligt nu bij de coalitiepartijen om het vertrouwen te herstellen.

Anderen bekeken ook: >>> Klik hier