Veiligheidscontrole bedrijventerreinen Van IJsendijkstraat en Einsteinstraat

Politie Broca Media
Foto: Broca Media.nl
Purmerend – Integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van bedrijventerreinen Van IJsendijkstraat en Einsteinstraat.

Hierbij zijn twintig panden en twee containers gecontroleerd. Op één adres werden koolstoffilters en andere goederen die gebruikt worden voor een hennepkwekerij in beslag genomen. Waar nodig zijn gebruikers geattendeerd op een brand onveilige situatie en is gevraagd dit op te lossen. Zo ontbraken er brandblussers, of waren deze niet gekeurd. Ook zijn er een aantal lichte milieu- en bouwovertredingen geconstateerd. De controle is een samenwerking van de gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de Politie, Douane, Liander en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

In één pand werden in totaal 143 koolstoffilters en andere vergelijkbare goederen aangetroffen die worden gebruikt bij hennepkwekerijen. De goederen zijn door de politie in beslag genomen en worden onderzocht en mogelijk vernietigd. Op verzoek van de politie werd de drugshond van de Douane ook ingezet. Er zijn geen verdovende middelen aangetroffen.

Er zijn diverse kleine milieu- en bouwovertredingen geconstateerd waarop actie ondernomen wordt. Eigenaren en/of gebruikers krijgen hiervoor een waarschuwing en er vindt indien nodig een hercontrole plaats. Een aantal bedrijven wordt verzocht een milieumelding te doen. Dit geldt voor bepaalde categorieën bedrijven die zijn aangetroffen.

Controles

Er is gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd konden bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Vanuit de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn adviezen gegeven voor veilig gebruik van de panden, bijvoorbeeld over brandpreventieve maatregelen. Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden.

Aanpak

Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De partijen willen samen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Daarmee worden bedrijventerreinen veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar fraudemeldpunt@purmerend.nl.