Van der Valk Hotel per september opvanglocatie COA

Vluchtelingen Broca Media
Foto: Pixabay

Purmerend – Oppermachtig orgaan vluchteling huurt hotel af voor zes maanden.

De nood is hoog. Vluchtelingen en statushouders slapen onder de blote hemel. De menselijke maat is zoek. Gemeenten worden door het Rijk verplicht mee te werken aan het opvangen. Het COA claimt links en recht locaties.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de gemeente afgelopen dinsdag bericht over de tijdelijke opvang in het Van der Valk Hotel Zuidoostbeemster van zo’n honderd vluchtelingen

Zes maanden

Er is een overeenkomst gesloten voor zes maanden te starten per 1 september. Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel. De directe buren van het hotel zijn geïnformeerd.

Video uit oktober 2015. Tekst gaat verder onder de video.

Het college wil vooral in gesprek blijven om een aantal praktische zaken goed te regelen. Vragen als: veiligheid, informatievoorziening richting de buurt- en bewoners zullen in de komende tijd moeten worden beantwoord.

Buurtbewoners

Buurtbewoners kunnen ook bij het COA terecht met vragen of zorgen die hen bezighouden. De opvang is grotendeels voor: na-reizigers, gezinsleden, kinderen en statushouders.

De tekst gaat verder onder de video.

De opvang is bedoeld om mensen te laten doorstromen naar andere locaties in het land. Dat kan een woning of een andere opvanglocatie zijn.

Dagtaken

Vluchtelingen zullen zo begeleid worden in hun dagtaken of besteding. Het COA blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor: beveiliging en tolken. Doorstromen vanuit deze locatie is het doel.