Van de Valk Hotel Kom A7’ komt er niet (Video 10 april 2019)

Mario Hegger Broca Media
Foto: Broca Media.nl vlnr: Ernst Solleveldt, Mario Hegger

De Raad van State heeft de Provincie in het gelijk gesteld over het bestemmingsplan ’Purmerend – Hotel Kom A7’.

Als gevolg hiervan treedt het bestemmingsplan definitief niet in werking. Het bestemmingsplan is op 23 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van het Van der Valk-hotel naast de A7 mogelijk. Naar aanleiding van dit raadsbesluit heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 27 oktober 2021 een zogenaamde ‘reactieve’ aanwijzing ingediend. De bestemmingsplanprocedure kwam hierdoor stil te liggen. De provincie beschouwt, in tegenstelling tot de gemeente, het gebied als landelijk.

Hotelontwikkeling

Om die reden dient volgens de provincie rekening te worden gehouden met extra eisen voor de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zou de hotelontwikkeling niet op de juiste wijze regionaal zijn afgestemd en zou er volgens de provincie onvoldoende rekening zijn gehouden met de impact op het nabijgelegen Werelderfgoed de Beemster. De gemeente is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Ook de initiatiefnemer van het hotel Van der Valk is in beroep gegaan.

De Raad van State heeft in haar uitspraak alleen de kwestie van het landelijke gebied betrokken. Op de onderwerpen werelderfgoed en de regionale afstemming is niet ingegaan. De uitspraak van de Raad van State betekent dat het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan ‘Purmerend – Hotel Kom A7’ niet van kracht wordt. Wethouder Mario Hegger reageert: ‘Ik ben teleurgesteld in deze uitspraak.

Proces

De Provincie Noord-Holland heeft tijdens het proces de regels veranderd. Wij zijn samen met Van der Valk aan de slag gegaan omdat er een behoefte bestaat aan overnachtingsmogelijkheden in de gemeente. Daarnaast kan aan het raadsbesluit om deze locatie in te richten als recreatie- en wandelgebied vooralsnog geen gevolg gegeven worden.’  Het college gaat samen met de initiatiefnemer van het hotel de consequenties van deze uitspraak en eventuele nieuwe mogelijkheden in kaart brengen.

De gemeente en Van der Valk werken sinds 2017 aan de komst van het hotel. Hiermee geven ze invulling aan de ontwikkelvisie die in 2016 door de raad is vastgesteld.