Uitbreiding woonvorm jongeren

Walakker 163 Broca Media
Foto: Broca Media
Purmerend – De Heeren van Zorg gaan in samenwerking met het AOP en de gemeente jongeren huisvesten aan de Walakker

Het pand wordt opnieuw ingezet als woonlocatie voor jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar, met een hulpvraag. Ook wordt deze plek gebruikt als uitvalsbasis voor het team begeleiders om andere jongeren in Purmerend te kunnen ondersteunen.

Walakker 163 bestaat uit drie aaneengeschakelde woningen die intern onderling verbonden zijn. De woning wordt verbouwd; er komen 10 volwaardige kamers met op de begane grond gemeenschappelijke ruimtes. De verbouwing vindt gefaseerd plaats.

De bewoners

De bewoners zijn jongvolwassen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Op de Walakker krijgen ze ondersteuning en coaching bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, zinvolle daginvulling en financiën met als doel om uit te stromen naar een eigen, zelfstandige woonplek. De toewijzing hiervan is maatwerk en verloopt via de gemeente.

De tekst gaat onder de video verder.

Aanpassingen in het pand zijn noodzakelijk. De verbouwing maakt het pand geschikt voor 10 bewoners, waarbij vooral qua indeling rekening wordt gehouden met het creëren van ruimte, afstand en rust. Dit wordt onder andere gedaan door het aanpassen van de indeling op de begane grond en het toevoegen van dakramen en dakkapellen. De gemeente heeft recent subsidie van het Rijk ontvangen, specifiek bedoeld voor het realiseren van flexibele huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Een deel van deze subsidie wordt ingezet om de verbouwingskosten te financieren.

Nieuw aanbod jongeren

Met deze woonvorm breidt de gemeente enerzijds het woonaanbod voor jongeren uit met 10 woonplekken en anderzijds komt er ambulante -niet planbare- zorg bij in Purmerend. Het toevoegen van deze woonvorm zit tussen jeugdzorg, Wmo (beschermd wonen) en maatschappelijke opvang in en vervult een langgekoesterde wens: een doorgaande lijn in woonaanbod voor 18-/18+.