Tweede steunpakket COVID-19 voor cultuur

Clown Broca Media
Foto: Broca Media
Purmerend – Gemeente heeft besloten een tweede steunpakket COVID-19 toe te kennen aan de lokale culturele sector.

Het totale tweede steunpakket voor het lokale culturele veld is ter hoogte van € 558.938,-. Daarnaast is bij provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 159.875,- aan steun. Het college heeft voor dit tweede steunpakket gekozen, zodat in Purmerend financieel gezonde culturele instellingen en verenigingen behouden blijven.

Een rijk cultureel leven draagt bij aan de leefbaarheid in de stad, de aantrekkelijkheid voor inwoners en toeristen, is van belang voor de sociale cohesie, helpt bij de bestrijding van eenzaamheid, zorgt voor ontspanning voor de inwoners en bovendien daagt kunst mensen uit.

Ontwikkeling

Bovengenoemde voorstellen betreffen alleen het verlenen van financiële ondersteuning om deze coronaperiode financieel gezond door te komen. Daarnaast wordt in het culturele veld duidelijk dat er als gevolg van COVID-19 niet tot nauwelijks wordt geïnvesteerd in ontwikkeling en toekomstbestendigheid.

Het college heeft daarom ook besloten om te investeren in een aantal projecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid en het weer helpen opstarten van culturele activiteiten in de stad. Enkele voorbeelden:

  • Investeren in het opknappen van het amfitheater in het Leeghwaterpark. In de buitenlucht zijn vooralsnog meer mogelijkheden voor culturele voorstellingen met publiek dan in de podia. Er is vanuit het veld een duidelijke vraag naar dit soort locaties.
  • Investeren in vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers heeft als gevolg van COVID-19 de werkzaamheden stopgezet. Daarentegen kwamen er nieuwe vrijwilligers doordat sociale verplichtingen wegvielen en mensen meer tijd hadden. Vrijwilligers zijn onmisbaar in het culturele veld, daarom investeren we in het behoud en de opleiding van alle (nieuwe) vrijwilligers.

Daarnaast wordt ingezet op een publiekscampagne voor sport en cultuur, het ondersteunen van livestream mogelijkheden, en investeringen in hybride lesgeven.