Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers Baanstee-Noord

Don Bijl, Lieke Sievers Broca Media
Foto: Aangeleverd VLNR: Don Bijl, Lieke Sievers

Purmerend – Op dit moment verkeert de opvang voor asielzoekers in een crisis.

De situatie, voor zowel mensen die asiel willen aanvragen als voor medewerkers met name in Ter Apel, is nog nauwelijks houdbaar. In de afgelopen weken heeft het Rijk de Veiligheidsregio’s om dringende extra hulp gevraagd.

Daarom gaat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) samen met gemeenten Purmerend en Edam-Volendam deze nieuwe opdracht aan. Dit betekent dat er op korte termijn in totaal 450 asielzoekers worden opgevangen in een crisisnoodopvang. De colleges van de beide gemeenten steunen dit besluit.

Ervaing

Samen kunnen de gemeenten meer doen en hun opgedane ervaringen benutten. Door kort en snel verlichting te bieden aan de crisissituatie kan het Rijk verder met het oppakken van de oplossingen voor de langere termijn. Zoals het verbeteren van de doorstroming en het versnellen van procedures om flexwoningen mogelijk te maken.

De burgemeesters in de regio vinden dat niemand na zoveel ellende en die op de vlucht is voor onheil of een veilige nieuwe thuishaven zoekt, buiten zou moeten slapen. Deze crisis kan alleen worden opgelost door snel en voor een korte tijd asielzoekers op te vangen. En die opvang en ondersteuning willen burgemeester Don Bijl Purmerend en burgemeester Lieke Sievers Edam-Volendam samen bieden.

Urgentie

Er is inmiddels ook veel ervaring opgedaan door de gemeenten en de Veiligheidsregio. Die ervaringen willen wij ook hier samen gaan inzetten. Gezien de snelheid en urgentie is de meest voor de hand liggende locatie het buitengebied op de grens van Purmerend en Edam-Volendam, namelijk Baanstee-Noord.

Het is de bedoeling om de crisisnoodopvang op het terrein van Baanstee-Noord vanaf 1 oktober te openen voor een periode van drie maanden voor 450 asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke noodopvangplek van meerdere tenten met basisvoorzieningen aan de Visserijweg: de locatie waar de nieuwe milieustraat van de gemeente Purmerend zal komen.

Locatie

Deze locatie is van de gemeente Purmerend en hindert daardoor geen ontwikkelingen van andere toekomstige bedrijven. Veel praktische en organisatorische zaken moeten nog verder uitgezocht worden: van nutsvoorzieningen, verlichting, beveiliging, tot het soort tenten, maaltijden en dagbesteding. Dit gaat de komende weken gebeuren.