Steunmogelijkheid COVID-19 voor niet-gesubsidieerde culturele instellingen

Venetiaans Marker Broca Media
Foto: Pixabay

Purmerend/Beemster – Net als veel sectoren wordt ook de culturele sector financieel nog steeds hard getroffen door COVID-19.

Daarom heeft de gemeente in 2021 besloten tot een 2e steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld.

Een onderdeel van dit steunpakket vormt de steunmogelijkheid voor niet-gesubsidieerde culturele instellingen . Met deze steunregeling hoopt de gemeente de geleden financiële schade als gevolg van COVID-19 enigszins te kunnen verzachten.

Schade

Vanwege de belangrijke bijdrage die ook de niet gesubsidieerde culturele instellingen leveren aan het culturele leven, kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de geleden financiële schade.

In totaal is er voor deze regeling €25.000,- beschikbaar gesteld. Per instelling kan een maximale bijdrage van €2.500,- worden aangevraagd. Meer informatie over deze steunregeling is te vinden op de website purmerend.nl/subsidies. Een aanvraag kan tot uiterlijk 20 december 2021 worden ingediend.