Stadsverwarming en Klachten Dossier Purmerend serieus aan tafel

Boks Broca Media
Foto: Pixabay
Purmerend – Vorige week zaten de mannen achter het ‘Klachten Dossier’ voor de tweede maal aan tafel met de directie van Stadsverwarming.

Directeur Gijs de Man presenteerde zelfs een flow schart om aan te geven waar het ‘Klachten Dossier’ een plaats gaat vervullen binnen de geplaagde organisatie. Het gesprek verliep zoals verwacht in alle hoffelijkheid en respect. Een goede basis voor elk gesprek is vertrouwen en respect.

Bij binnenkomst werden beide mannen naar de ruimte geleid waar het tweede gesprek zou plaatsvinden. Na de gebruikelijke koffie werd er hout gesneden. De Man lag direct een routekaart op tafel van hoe hij de toekomst zag. Beide heren van ‘Klachten dossier’ konden zich direct vinden in dit aanbod.

De afspraken zijn even plotseling als verrassend. Elke maand komt er een overleg uurtje waarin de van tevoren afgesproken thema’s zullen worden behandeld. Ook gespreksgenoot Arthur van Ooijen was ingenomen met de plannen van de Man. Op hem rust de loodzware taak om het imago van Stadsverwarming Purmerend op te vijzelen. Daar zal hij gezien de vele bezwaren zijn handen aan vol hebben.

Deskundige

Het overlegteam wordt zelfs uitgebreid met enkele deskundige zoals Stephan de Bruin projectontwikkelaar. Er wordt nog gekeken naar een installateur voor de technisch kennis en mogelijk een accountant voor de cijfers. Maar ook zullen er leden van het ‘Klachten Dossier’ aanschuiven. Dit om te garanderen dat alle onderwerpen door een meerkoppige overleggroep besproken zullen worden.

De eerste die aan zal schuiven is Dhr. Ludo Doomernik. Hij is een actief lid van de Facebook-groep die het spits zal afbijten. Na hem zullen er steeds verschillenede leden uit de groep gevraagd worden aan te schuiven. Per item zal worden gekeken wie uit de groep de mening van velen het best kan verwoorden.

Ook is er afgesproken dat er een moment komt om individuele leden van de groep te ontmoeten. Met name van Ooijen is geïnteresseerd in de verschillende meningen en bezwaren. Hiervoor zullen verschillende leden uit de groep worden uitgenodigd om te komen praten over hun ervaringen met Stadsverwarming. Desgewenst zal daar een beheerder van de Facebook-groep bij aanwezig zijn.

1100 leden

Het is ons dus gelukt om met anderhalve dag na oprichting van de Facebook- groep Stadsverwarming klachten dossier Purmerend in gesprek te komen met de directie. Na drie weken hebben wij bijna 1100 leden verdeeld over twee Facebook-groepen.

Een prachtig resultaat dat mede mogelijk is gemaakt door de leden van deze groepen. De groepen groeien nog dagelijks in aantallen. De eerstvolgende afspraak staat voor donderdag 11 maart gepland. Dan zal een start gemaakt worden met de volgende onderwerpen.

Facturatie en debiteuren. Prijzen en tarieven. Warmhoud functie. Leveringsonderbrekingen. Vervanging afleversets. Huur afleversets. Monopolie en afsluitvoorwaarden en energietransitie.

Twee jaar

Het overleg is in beginsel gestart voor twee jaar. Daarna, is de wens van Cees Baerts, moet de groep zichzelf opheffen en zullen alle bezwaren tot het verleden behoren. “Ook moeten we niet denken dat we op alle punten winst zullen behalen,” vult Ab van den Hazel aan. Onderhandelen is het afruilen van belangen, dat is nou eenmaal zo.

Hier de link naar de Facebook-groep.