Rob Klaucke PB21 dient zijn ontslag in en maakt emotioneel statement

Rob Klaucke Broca Media
Foto: Broca Media.nl

Purmerend – Journalist Rob Klaucke maakt sterk punt. Straks de bakker.

We smullen ervan, het roert in het college en de Gemeenteraad van Purmerend. Onlangs raakte Thijs Kroeze overspannen en kondigde Eveline Tijmstra aan meer tijd aan haar gezin te willen besteden. Pijnlijk wordt duidelijk dat het geen topsport, maar een kwestie is van eten of gegeten worden.

Politici krijgen het steeds vaker en harder voor hun kiezen. Onbegrip en niet gehoord worden, gaan hieraan vooraf. Dat geldt ook voor de Purmerendse politiek. Ook hier wordt de afstand tot de burger helaas steeds groter.

Ondanks deze wetenschap stapte Klaucke de politiek octagon binnen. Het kersverse PB21 bood hem deze kans, dus wat kon hem tegenhouden om als commissielid aan de slag te gaan. Helaas staken daar zo’n 27 raadsleden een stokje voor door tegen zijn aanstelling te stemmen. Dit gebeurde in corona tijd en een koerier moest de stembiljetten bij de leden thuis ophalen.

Onderzoeken

Een serie van onderzoeken en afstemmomenten volgde om tot de huidige strategie te komen. Uiteindelijk stak niemand een poot uit. Zelfs Hanke Bruins Slot, ministerie van binnenlandse zaken wilde zijn vingers hier niet aan branden en onthield zich van een rechtvaardig oordeel.

Klaucke staat bekend als een creatief en vindingrijk mens. Samen met zijn fractie bedachten zij de constructie waar wij ruim een maand geleden getuigen van werden. Fractievoorzitter Harry Poppelier nam ontslag en stapte tijdelijk opzij waarna Klaucke het stokje over nam.

Tevreden en vol strijdlust zetelde hij zich tussen de overige raadsleden. Wel met in zijn achterhoofd dat deze soap maar één maand zou duren. Een duidelijk lange neus naar de 27 raadsleden die hem eerder niet goed gezind waren. Wij (Red) waren al eerder op de hoogte van deze ontwikkeling, maar mochten daarover niet publiceren. Vanavond diende hij na zijn slotverklaring te hebben voorgelezen, zijn ontslag als fractievoorzitter in.

Arena

De politieke arena wordt vaak vergeleken met een slangenkuil. En wie zich daaraan blootstelt moet van goede huizen komen. De gevestigde orde is alleen toegankelijk tegen de tijd dat er verkiezingen gehouden worden. Daarna is het een uitruilen van standpunten en vooral de billen in het pluche houden. De opkomsten en interesse worden steeds minder omdat de bevolking de buik vol heeft van dit gekonkel.

PB21 heeft laten zien dat zij het spel begrijpen en op hoog niveau kunnen meespelen. Klaucke, journalist en mede-eigenaar van het populaire Regio Purmerend is niet te temmen of in een Keurslijf te persen. Zijn ongezouten mening wordt niet door eenieder gewaardeerd en was de reden voor de raadsleden om destijds tegen zijn aanstelling te stemmen, maar is wel altijd raak.

Journalist

Niet gehinderd en onafhankelijk geeft hij zijn mening met in zijn achterhoofd dat hij zoals we dat vroeger benoemde, ‘de luis in de pels’, behoort te zijn. Dat houdt in dat een journalist moet kunnen zeggen wat hij middels onderzoek, hoor en wederhoor heeft geconstateerd.

Klaucke is een van de weinigen journalisten die voldoet aan de beschrijving die hoort bij zijn vak. Zijn voornemen om als commissielid te worden aangesteld, hield automatisch in dat hij zijn journalistieke werkzaamheden zou hebben neergelegd. Blijkbaar was dat voor de overige leden van de raad geen reden hem toe te laten.

De tekst gaat door onder de video.

Tegen 22:15 uur nam Rob Klaucke het woord en legde volgende verklaring af.

Wij citeren Rob Klaucke:

 “Een paar maanden geleden stemden 27 van de hier aanwezige raadsleden tegen mijn benoeming als commissielid van PB21. Ik voldeed aan alle wettelijke eisen. Niets maar dan ook niets stond mij in de weg. En 27 raadsleden hielden mijn benoeming op ondemocratische wijze tegen. Omdat ik naast mijn andere werkzaamheden ook journalist ben. Ik wilde mijn bijdrage aan deze maatschappij – aan deze samenleving – via het politieke debat vormgeven maar de raad gaf mij daar geen kans voor.

 Zeven partijen gaven aan dit niet te willen, waarvan de gehele coalitie alsmede de VVD – Hoe liberaal kan je zijn -, D66 en Leefbaar Purmerend. Op een gegeven moment realiseerde ik dat het niet meer om mij ging maar meer om de eventuele precedentwerking die hiervan kan uitgaan.

 Straks is het de bakker om de hoek die niet toegelaten wordt omdat hij politiek actief wilt worden. Moeten we dit wel willen in mijn Purmerend, vroeg ik mij af en legde dit voor aan de minister om dit raadsbesluit te laten vernietigen. Deze gaf aan dat zij zeer hecht aan de vrije beleidsruimte van de gemeenteraad en wilde het om die reden niet vernietigen.

 Deze gemeenteraad heeft zijn mond vol over gelijke behandeling van eenieder die zich in Purmerend bevindt en begeeft. Artikel 1 van de grondwet is zelfs in regenboogkleuren op een muur bij het station geplaatst.

 Afgelopen april besloot de gemeenteraad dat er in het stadhuis een symbool of kunstwerk moest komen dat zichtbaar en permanent verwijst naar de grondrechten, zoals die zijn vastgelegd in de 23 artikelen van de Grondwet. Ik constateer dan ook dat 27 raadsleden hun monden vol hebben over gelijkheid en grondrechten maar in mijn geval toch anders acteren. Deze gemeenteraad, de 27 raadsleden van de zeven partijen, deden dat schaamteloos.

Met deze wissel wilde onze partij, PB21, een statement maken. Als het niet linksom kon dan doen we het rechtsom. Een statement die laat zien dat, u als gemeenteraad, een inwoner die politiek actief wenst te worden en wil deelnemen aan het politieke debat niet zomaar kan uitsluiten.

 Ik noem dat een ‘cancel cultuur’, ‘annuleercultuur’ of ‘afrekencultuur’. Oftewel een vorm van ostracisme. Wij hebben nu ons statement gemaakt en Dhr. Poppelier zal het stokje weer van mij overnemen eind december. En mocht er in de toekomst een plaats als commissielid bij onze partij openvallen dan zal ik mij opnieuw kandidaat stellen. Het is dan verder aan u – als raad – om te kijken wat u er dan mee doet.”

Democratisch

PB21 en Klaucke proberen hiermee een precedent te ontmoedigen. Zoals aangehaald kan op basis van een niet democratisch besluit eenieder de ruimte worden ontzegd. Van ‘binnen naar buiten werken krijgt hierdoor een heel andere betekenis.’

Met deze actie maakt PB21 duidelijk dat het niet alleen bij terminologie behoort te blijven. “Zeg wat je doet en doe wat je zegt.” Maak de politiek niet tot het theater van intellectuele. PB21 heeft de wens er te zijn voor de inwoners van Purmerend ook buiten verkiezingstijd.

Al laatste dankt hij de vijf partijen die het democratische beginsel ‘wel’ begrepen en die ‘vóór’ zijn benoeming stemden. Dank dus aan PVV, FvD, GroenLInks, Gemeentebelangen Purmerend en lijst Schaaij.

En zoals altijd: Met dronk een glas. Deed en plas en alles bleef zoals het was…

Anderen bekeken ook >>> klik hier