Pyromaan binnen onze gemeentegrenzen hoe lang nog

Pyromaan actief

Uitgebrande Golf Broca Media.nl
Foto: Frans Bauer

Purmerend/Middenbeemster- Waarom stichten mensen eigenlijk opzettelijk brand?

De redenen kunnen verschillend zijn waardoor het opsporen van de pyromaan heel lastig kan zijn. Kort gezegd kunnen er zes verschillende groepen zijn die brandstichten.

Mensen die zich vervelen.  Personen in ernstige psychische nood of mensen die wraak nemen omdat zij boos zijn en criminelen die sporen willen uitwissen. Maar ook mensen die denken dat ze er financieel beter van worden door de verzekering op te lichten. Ook leeftijd en groepsdruk blijkt een rol te spelen. Met name jongeren stichten brand uit baldadigheid en de wens iets stuk te maken.

Pyromaan

En dan als laatste, personen die we in de volksmond een pyromaan noemen. Een pyromaan heeft een ziekelijke fascinatie voor vuur en wordt er ook al is dat kort, gelukkig van. Het verschil tussen een alleen opererende pyromaan en groepsvandalisten is duidelijk. De pyromaan, opereert graag in zijn eentje. Een groep jongeren die brand sticht werkt altijd vanuit de groep.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een pyromaan ligt op 21 jaar. En voor het stichten van een brand zijn verschillende drijfveren. Dat kan zijn: de behoefte aan opwinding of honger naar aandacht. Voor de meeste pyromanen geldt, het kampen met gevoelens van kwelling in zaken als: onbekwaamheid, eenzaamheid of misbruik

In de praktijk blijft het lastig om juiste motieven voor brandstichtingen te benoemen. Juist omdat verschillende motieven en oorzaken een rol kunnen spelen. En in veel gevallen kunnen de verdachten zelf niet duidelijk maken waarom zij branden stichtten.

De tekst gaat verder onder de video.

De trigger om branden te stichten is vaak te vinden in de sociale omgeving of psychische gesteldheid. Welke motieven iemand heeft om brand te stichten kunnen wij namelijk niet aan de buitenkant zien. Dit maakt het voor diegene die belast zijn met de opsporing extra ingewikkeld.

Het opsporen van een actieve pyromaan legt een zware belasting op Brandweer en politie. Het kan voor de brandweer en politie heel lastig zijn om de oorzaak van brand te ontdekken. De vraag die dan rijst is, wie uit de eerdergenoemde groepen is mogelijk verantwoordelijk. De veelal gevolgde methoden van brandstichting is van groot belang om een verdachte op te sporen.

Als er veel branden achter elkaar plaatsvinden. Dan krijgen we ook nog de zogenaamde ‘copycats’ . Dat zijn mensen die in de media lezen over de branden en die dat ook wel eens willen proberen, ‘Just fort the fun’. Vaak blijft het bij hen bij één keer. Landelijk gezien rukte de brandweer gemiddeld 23 keer per dag uit voor een autobrand. En jaarlijks blijkt dat aantal met 10 procent toe te nemen.

Landelijk

Het aantal autobranden lijkt dus landelijk toe te nemen. Waarbij opgemerkt dat de meeste branden niet veroorzaakt worden door een ongeval of een technisch mankement. Het grootste deel van de auto’s wordt in de fik gestoken.

Wat er zich bij ons in gemeente afspeelt is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is bekend dat het om extreem veel gevallen van autobranden gaat. En dan vooral in de vroege ochtend.

De afgelopen dagen worden wij weer geconfronteerd met veel leed. Denk daarbij aan de bezittingen van hardwerkende kleine zelfstandigen. Zij zien hun bezit in rook opgaan en staan de dag erna met legen handen toe te kijken. Maar ook het zorgvuldig onderhouden kleine autootje van Ome Joop die net met pensioen is, door vlammen verwoest.

Onderzoek

Het leed wat een pyromaan veroorzaakt weegt nooit op tegen het kortstondige plezier van in de vlammen kijken. Daarbij niet te vergeten welke belasting dit fenomeen legt op de brandweer, politie en recherche. Al die onderzoeken kosten velen uren, waarbij een gemiddelde tijd twee jaar voordat de uiteindelijke pyromaan in de kraag gevat wordt nodig is.

Brandweer, politie en politiek houden deze excessen in onze maatschappij het liefst onder de pet om ‘copycat’gedrag te voorkomen. Waarbij wij (red) van mening zijn dat we niet kunnen doen alsof het niet gebeurd is. Afgelopen week gingen er maar liefst een boot en een auto’s in twee opeenvolgende nachten in vlammen op. Dat kan toch geen toeval meer zijn.

Anderen bekeken ook >>> klik hier