Purmerend en Beemster Kadernota 2022-2025

Harry Rotgans Broca Media
Foto: broca Media
Purmerend – De colleges van B&W van de gemeenten Purmerend en Beemster hebben dinsdag 13 april 2020 de kadernota aan beide gemeenteraden aangeboden.

De kadernota geeft richting voor de begroting voor 2022 van de nieuwe gemeente Purmerend. De nota bevat diverse voorstellen voor investeringen en essentiële keuzes voor de groei van stad en dorpen. Wethouders Financiën Dick Butter (gemeente Beemster) en Harry Rotgans (gemeente Purmerend) lichtten de kadernota toe aan de gemeenteraad. “De ambities die we onszelf hebben gesteld zetten we door”, stelt Harry Rotgans. “Zo creëren we een stevig fundament voor de nieuwe gemeente Purmerend”, vult Dick Butter aan.

Investeringen centraal

Het is de afgelopen jaren hard gegaan met de groei van Beemster en Purmerend en er komen nog meer projecten aan zoals Zuidoostbeemster II, de transformatie van De Koog en het Stationsgebied. Die groei betekent, naast dat er veel (betaalbare) woningen bij komen, ook dat er geïnvesteerd moet worden in werkgelegenheid, mobiliteit en voorzieningen zoals onderwijshuisvesting.

Daar wordt dan ook de komende periode veel aandacht aan besteed. Dit geldt ook voor de openbare ruimte; als de stad groeit moeten het groen en de parken op orde zijn. Waar het college ook middelen voor vraagt, is voor een specifieke kwaliteitsimpuls in de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Daar is een stap extra nodig, zeker in de nasleep van corona.

Verwachte compensatie vanuit het Rijk

De taken die de Rijksoverheid bij gemeenten onderbracht zonder daar een passende vergoeding tegenover te stellen, zoals de uitvoering van Jeugdzorg, de Omgevingswet en de WMO, zorgen voor een tekort in de op te stellen begroting. Dit geldt voor vrijwel alle gemeenten in Nederland. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is namens alle gemeenten in gesprek met Rijksoverheid over een compensatie.

“We zijn ervan overtuigd dat deze financiële tegemoetkoming gaat komen, zodat wij kunnen doen wat belangrijk is: investeren in onze stad en dorpen”, aldus Harry Rotgans. “Wij blijven handelen vanuit wat het belangrijkste is: de behoeften van inwoners, ondernemers en onze maatschappelijke en culturele instellingen staan centraal”, eindigt Dick Butter.