Politieke- doodzonde of poging tot zelfmoord Harry Rotgans

Politieke zelfmoord

Harry Rotgans Broca Media.nl
Foto: Broca Media.nl

Purmerend – En weer komt de AOV-voorman negatief in het beklaagdenbankje te zitten.

Ditmaal is het een vooraankondiging om mogelijk belastend app-verkeer te wissen en te voorkomen dat deze opgevraagd kunnen worden in een zogenaamd Wet Openbaarheid Overheid (WOO) verzoek.

Rotgans schijnt niet door te hebben dat dit de zoveelste poging is tot politieke zelfmoord. De afgelopen jaren volgen wij de beste man met meer dan gewone aandacht. Zijn dossier is bij onze redactie bekend onder de naam, ‘Snake.’

Zo glad als een aal in een emmer met dikke snot, draait hij zich gesteund door de coalitie overal onderuit. Een kat met zeven levens en een politicus die het spel op het randje van het toelaatbare speelt. Opkomen voor ouderen krijgt een nare bijsmaak en ruikt naar zelfverheerlijking. Harde woorden zullen de lezers denken en dat is ook zo.

Hoog cijfer

Knarrenhoven en gratis openbaarvervoer naar de binnenstad. WMO werd onder zijn bewind uitgeroepen tot de best presterende van Nederland. Cijfers hebben we nooit gezien en doen wij af met voor wat ze waard zijn.

Als verantwoordelijk wethouder Stadsverwarming is hij niet geremd door het ontberen van enige kennis. Onder zijn beheer en invloed neemt dit bedrijf de regie over om nooit meer terug te geven. Als enig aandeelhouder heeft hij volgens eigen zeggen niets te vertellen over de bedrijfsvoering. Hierbij laat hij de inwoners van Purmerend en Beemster berooid achter.

De slogan “wij zijn de goedkoopste van Nederland”, doet menigeen huiveren. Het betreden van de politieke arena begon al met een hoog oplopende bonje met de VVD fractie. Jan Peter Dompeling troefde hem bekwaam af en ging schoot met het fractievoorzitterschap.

Fractiekamer

De teleurgestelde maar uiterst geslepen Rotgans liep van de een op andere dag de fractiekamer van het AOV binnen. Hierna stapelen de bezwaren zich op. Hij ontpopt zich tot behendig vakantiehuisjesmelker. Alles veilig ondergebracht in een besloten vennootschap. Na onze publicatie hierover worden de huisjes snel van de hand gedaan.

Op donderdag 25 mei is het Rotgans die verzuimd de raad op de hoogte te stellen van de financiële problemen bij Stadsverwarming. Dit komt mede door hun steun, de gehele coalitie op een motie van wantrouwen te staan. Maar belangrijker, Rotgans ontspringt weer de politiek dans.

Een pasbenoemde Ellen Van Selm steunt hem en kwalificeert daarmee haar eigen optreden als zeer zwak.

Bouwkosten

Kort daarvoor speelde de hoogopgelopen bouwkosten de tweede biomassacentrale hem nog parten en werd van de bouw van een tweede warmtecentrale afgezien. Eerder had de AOV-wethouder met drie slagen om zijn arm nog beweert, “We redden het gewoon niet.” Daarmee doelde hij op de noodzaak een tweede centrale wel te bouwen.

Kortom deze wethouder lijkt nu over de houdbaarheidsdatum heen te zijn. Keer op keer komt hij door eigen handelen negatief in het nieuws. Hiermee schaadt hij niet alleen zijn eigen belangen maar ook die van zijn partij en de politiek in het algemeen.

De tekst gaat verder onder de video.

Het nu willen wissen van volgens zeggen belangrijke informatie is een flagrante misleiding van de democratie. Het vertrouwen in de politiek is op een dieptepunt met de laagste verkiezingsopkomst sinds jaren. Het blijven geven van rugdekking vanuit de coalitie kost veel meer dan het opbrengt.

Pluche

Er lijkt bovendien geen einde te komen aan problemen die vermeden hadden kunnen worden. De oppositie zit bij elke opmerking op de punt van het pluche om te kunnen afrekenen met de falende wethouder. Hierdoor zijn zij meer bezig elkaar te bevechten dan het oplossen van problemen voor de bevolking.

De raadzaal is voorgoed veranderd in een uit de vechtsport bekende octagon. Tegenstanders slaan elkaar tot moes en politici vechten elkaar de tent uit. Toegegeven het speurwerk van Marcel Tang is nauwkeuring en doeltreffend geweest. Menig journalist kan hier een voorbeeld aan nemen.

Tang was het zat en ging opzoek naar dat ene foutje wat aanleiding zou geven tot de huidige commotie. Het bij herhaling tevergeefs moeten opboksen tegen een uiterst geslepen opponent deed hem overgaan tot het genadeloos onderuithalen. Niet langer het uitruilen van inzichten en komen tot een werkbare oplossing, maar afmaken. Handig gepubliceerd op vrijdagmiddag en de weekeinduren zouden hun werk doen. De maandag is dan ver weg.

Kapper

Opgemerkt: nergens valt te lezen wat de inhoud van de appjes is geweest. Liet Rotgans weten naar de kapper te gaan of uit eten bij Restaurant Spijkerman? Dan zijn dit privé berichten en had hij het volste recht deze te verwijderen. In de publieke opinie wordt uitgegaan van belastende informatie, maar nergens wordt daar melding van gedaan.

Dat Rotgans uitdrukkelijk zijn excuus maakt, zegt niets over de inhoud. Dat maakt het voor de lezer extra moeilijk om te beoordelen of hij fout handelde. Waar bestond de informatie uit? Die vraag lijkt ons moet beantwoord of gekwalificeerd worden door een onafhankelijk deskundige alvorens over te gaan tot het vellen van een oordeel.

Spanning

Bij menige fractie zullen de afgelopen uren in spanning verlopen zijn. Vragen als: ‘hoe gaan we hiermee om of hoe nu verder’, zullen menig gesprek hebben bepaald. Of er in huize Rotgans rustig geslapen is durven wij te betwijfelen.

Wij zijn benieuwd naar de bevrijdende verklaring dat wij het allemaal weer verkeerd hebben begrepen.

“Men dronk een glas. Men deed een plas en alles bleef zoals het was.”

Anderen bekeken ook >>> klik hier