Politiek loket met Marône Welbergen lijsttrekker GroenLinks

Marone Welbergen Broca Media
Foto: broca Media

Purmerend – Marône 32 jaar en sinds 2018 actief als raadslid in de lokale politiek. Ze is één van de talenten die is voortgekomen uit ‘Vrouwen In Purmerendse Politiek’.

We spreken haar op locatie om meer te weten te komen over haarzelf en haar ambities. Marône is niet getrouwd, maar al wel enige tijd samen met haar vriend Roald Dech. Er is zelfs een eerste kindje op komst en dat wordt rond oktober 2021 verwacht. Daarnaast heeft ze drie katten en één honden, dus het is levendig genoeg in huize Welbergen.

Haar politieke voorkeur is altijd Groenlinks geweest, hoewel ze ook een hechte band heeft met de Partij voor de Dieren. In elk geval is ze duidelijk zeer gesteld op de natuur en dierenwelzijn. Marône komt dan ook op ons over als een ware ambassadeur voor GroenLinks.

Hoge ogen

Er staan maar liefst 14 personen op de kandidatenlijst, dus Groenlinks is blijkbaar van plan om hoge ogen te scoren op 24 november tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Die lijst bestaat zowel uit nieuwe en uit ervaren kandidaten. Als we daarop doorvragen tempert Marône echter de verwachtingen. Ze zou al tevreden zijn als ze de 4 huidige zetels zou kunnen behouden. De landelijke verkiezingsuitslagen waren voor Groenlinks niet al te best, vandaar haar terughoudendheid op dit punt.

Ze wil zich de komende tijd met name inzetten op het terrein van klimaat, woningbouw en sociaal beleid. Wat klimaat betreft, dat is uiteraard een zaak die je op lokaal niveau niet op kunt lossen. Maar als gemeente kunnen we wel de inwoners bewegen om meer de fiets te nemen naar het centrum in plaats van de auto te nemen. Huizen isoleren en andere maatregelen treffen om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. De Biomassa centrale beschouwd ze toch meer als tijdelijke energievoorziening. Uiteindelijk moeten we toewerken naar andere vormen van energie, waarvan GEO thermiek haar het meest lijkt aan te spreken. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen welke kant dit op moet gaan.

De tekst gaat onder de video verder.

De woningbouw is ook een belangrijk zorgpunt voor Groenlinks. Op dat punt lijken alle partijen het wel redelijk eens te zijn dat er flink bijgebouwd moet gaan worden. Dit is feitelijk ook een landelijk probleem waar alle gemeenten mee kampen. Uiteraard moeten het allemaal wel betaalbare woningen worden.

Sociaal

Bij beter sociaal beleid geeft Marône aan dat iedereen een eerlijke kans op goed werk moet krijgen, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Tevens moet elke inwoner gebruik kunnen maken van menselijke zorg en goed onderwijs.

We doen het helemaal niet zo slecht, maar het kan altijd nog beter zo geeft ze ons te kennen. Het moet minder bureaucratisch, maar juist soepel verlopen als mensen een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente.

In elk geval lijkt Marône veel energie te putten uit het feit dat er meer mogelijk lijkt te zijn dan ze oorspronkelijk had verwacht. Mede dankzij de ondersteuning van haar fractieleden en alle kennis, ervaring en kundigheid die ze met zich meebrengen.

Kleine telg

We wensen haar veel succes en geluk voor de toekomst, niet alleen in de politiek, maar ook met de kleine telg die eraan zit te komen. Dat zal nog best even lastig kunnen worden om het moederschap te combineren met de tijd die de politieke activiteiten van haar gaan vragen.