Ook wel ‘Verantwoording’, genoemd.

Vertrouwen Broca Media.nl

Iedere journalist en elke hoofdredacteur heeft de verantwoording actueel, onafhankelijk en eerlijk verslag te doen.

De artikelen die u bij Broca Media vindt zijn altijd nauwkeurig getoetst aan de waarheid. Daar waar mogelijk en noodzakelijk, laten wij altijd twee of meerdere partijen aan het woord.

Onze mening zullen wij zoveel mogelijk buiten beschouwing laten, maar we zijn natuurlijk wel mensen. We wonen in dezelfde buurt en komen in dezelfde supermarkt.

Op straat

Volgens ons ligt het nieuws op straat. Daarom zijn onze journalisten daar ook altijd te vinden. Daar waar mensen zijn, gebeurt het. Daar zijn wij ons heel goed van bewust en op ingesteld.

Bij Broca Media is het credo ‘Human interest with a payback.’ Dat houdt in dat wij graag schrijven over personen of situaties waar wij het verschil kunnen maken.

Op deze wijze hopen wij een sociaal en verantwoord deel bij te dragen aan de samenleving. Natuurlijk vindt u bij ons ook eenzijdige berichten over branden en aanrijdingen.

Onherkenbaar

Hierin proberen wij afwijkend te zijn. Nooit slachtoffers of kenteken herkenbaar in beeld. De betrokkenen zullen wij als daarvoor aanleiding genoeg is altijd onherkenbaar maken.

Kentekens van voertuigen maken wij eveneens onherkenbaar. Dit uit piëteit met de familie en vrienden.

Artikelen

Onze artikelen bestaan altijd uit: een foto, tekst en daar waar mogelijk een video of Droneopnamen. Journalisten van Broca Media zijn altijd herkenbaar aan het dragen van een officiële perskaart uitgegeven door de: ‘Nederlandse vereniging voor Journalisten.’

Mocht u ondanks het bovenstaande menen dat wij ons kunnen verbeteren. Kijk dan onder het kopje ‘redactie’ en bel ons. Er is altijd iemand bereikbaar om u aan te horen.

Hoe moeilijk kan het zijn om verantwoording af te leggen aan onze lezers…

Heel hartelijk bedankt voor uw tijd…