Nieuwe huisvestingsverordening voor Purmerend

Waterlandkwartier Broca Media
Foto: Broca Media
Purmerend/Beemster – Vanaf 28 oktober nieuwe huisvestingsverordening van kracht.

In deze verordening wijst de gemeente onder andere woonruimte aan waarvoor vergunningen moeten  worden aangevraagd. De vraag naar woningen in Purmerend is groot: zowel naar koopwoningen als huurwoningen.

We zien bijvoorbeeld steeds vaker dat koopwoningen worden gekocht om deze vervolgens te verbouwen tot meerdere kleinere ruimte of om de woning kamergewijs te verhuren. Dat is niet in alle situaties wenselijk: het kan zijn dat die verandering de problemen op de woningmarkt alleen maar vergroot.

De leefbaarheid in de buurt wordt daarbij ook beoordeeld. Daarom reguleert de gemeente dit door middel van vergunningen. “We toetsen de plannen op het effect op de woningvoorraad.”

Regels

In gemeente Purmerend worden de voorwaarden voor de vergunningen nu aangescherpt. Er komen eisen bij voor geluidsisolatie en de toets op leefbaarheid worden verscherpt. Ook wordt het minimum aantal m2 voor de kleinste te vormen woning buiten de binnenstad verhoogd naar 50 m2. In de binnenstad blijft het 40 m2. Verder wordt de vergunning persoonsgebonden, waardoor bij verkoop door de nieuwe eigenaar opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

Krapte

Het aanscherpen van de voorwaarden voor de vergunningen is een van de maatregelen die de gemeente introduceert om ongewenste ontwikkelingen op de krappe woningmarkt tegen te gaan. Net als het bouwen van meer huizen en het voeren van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw.