Nieuw buurtschap in en om culturele huiskamerkerk

De Vertoeving Broca Media
Foto: Aangeleverd

MIDDENBEEMSTER – Beemster vertoeving het is bijna gelukt.

Stichting Beemster Vertoeving heeft het oorspronkelijke bedrag van 1,7 miljoen euro om de Doopsgezinde kerk en zijn erf met twee bijgebouwen aan de Middenweg in Middenbeemster te transformeren bij elkaar gekregen. Donaties en een lening van het Nationaal Restauratiefonds maken het mogelijk een nieuwe ontmoetingsplek voor wonen, culturele en sociale activiteiten, verhuur en retraitemogelijkheid te creëren.

En minstens zo belangrijk: het monument uit 1785 te behouden en sociale verbinding tussen Beemsterlingen te bevorderen. Nu de bouwkosten sinds 2019 erg zijn toegenomen, is de stichting op zoek naar de laatste financiën, in totaal 300.000 euro. Net als in vrijwel alle geloofsgemeenschappen loopt ook het aantal kerkgangers van de Doopsgezinde Gemeente Beemster-Oosthuizen terug. Meestal krijgt een kerkgebouw een volledig nieuwe bestemming.

Uniek

Hier is gekozen voor de combinatie van wonen en sociaal-cultureel leven. Dat is redelijk uniek, zo niet compleet uniek. Zeker omdat wel de kerkelijke rituelen worden losgelaten, maar niet de inhoud: verbinding, naar elkaar omzien, elkaar inspireren en van elkaar leren.

Een plaats waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over het leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. Niet in kloostervorm. Verre van sektarisch. Maar een microdorp van zes huishoudens met een gezamenlijke binnen- en buitenruimte. Een ‘toen-was-geluk-heel-gewoon’-variant. Klein en eenvoudig in omvang, groots en inspiratierijk in woongenot.

Een prachtinitiatief van Stichting tot Behoud van de Beemster Doopsgezinde Vermaning, dat onder de naam Beemster Vertoeving voorbijgaat aan bijna algemeen geaccepteerde teloorgang van religieus erfgoed. Maar een plan bedacht om een fraai monument te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Het plan

  • De kerk wordt gerestaureerd. Slechte materialen worden vervangen. De houten vloer maakt plaats voor de oude tegelvloer met vloerverwarming. Het interieur wordt opnieuw geschilderd. Het interieur krijgt een theaterachtige setting. In de kerk worden kleinschalige culturele en sociale activiteiten georganiseerd. Enerzijds als ‘huiskamer van de Beemster’ gericht op inwoners van de Beemster, anderzijds bedoeld voor hoger segment voorstellingen, gericht op regionaal/landelijk publiek. Ook kan de kerk worden gehuurd voor kleinschalige particuliere of bedrijfsmatige bijeenkomsten.

Long Stay

  • De twee bijgebouwen, een koetshuis en aaneengeschakelde diaconiewoningen, worden herbouwd. Op de plek van het koetshuis komt één woning. Op de plek van de diaconiewoning komen vier woningen. De zesde woning komt in de voormalige kosterswoning, aanpalend aan de kerk. Ook in de kosterswoning: een appartement voor long stay, bijvoorbeeld voor enkele weken retraite, het schrijven van een boek, atelier/artist-in-residence-locatie of bezinning. Middels een warmtepomp en zonnecellen wordt gestreefd naar CO2-neutraal wonen en verblijven.

Moestuin

  • Een deel van de woningen wordt verhuurd onder de huursubsidiegrens. De toekomstige bewoners worden actief betrokken bij de activiteiten in en om het kerkgebouw. Er wordt gedacht aan vrijwillige inzet van een dagdeel per week. Een gezamenlijke moestuin bevordert de onderlinge cohesie.