Nieuw bouw ontwerp Kop van Wagenweg

Gebouw Broca Media
Foto: Aangeleverd

Purmerend – In het project Kop van Wagenweg komen straks circa 489 appartementen met ruimte voor voorzieningen en parkeren.

Ook wordt de Burgemeester D. Kooimanweg opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft samen met de gemeente de eerste schetsen uitgewerkt. Dit ontwerp wordt binnenkort met de buurt en de gemeenteraad besproken.

Het project Kop van Wagenweg komt aan de Burgemeester D. Kooimanweg, tussen de Albert Heijn en Pop- en Cultuurpodium P3. Deze plek bestaat nu uit leegstaande garagepanden, loodsen, een stuk braakliggend terrein en een onbemand tankstation. Wethouder Kroese: ‘Ik ben erg blij met het ontwerp dat er nu ligt. Door de schaal van dit plan wordt een grote stap genomen om invulling te geven aan onze wens om het Wagenweggebied te transformeren van een rommelig bedrijventerrein naar een levendige en stadse buurt. We voegen ca. 150 sociale huurwoningen en 150 middeldure huur- en koopwoningen toe aan de stad. Die woningen zijn keihard nodig. Daarnaast kunnen we de Burg. D. Kooimanweg veiliger maken’.

schetsen

Na eerdere gesprekken met de buurt (november 2019) zijn de eerste schetsen verder uitgewerkt tot het huidige schetsontwerp. Het gebouw loopt nu gelaagd af naar het Wagenweggebied (dus lager aan de kant van de Burg. D. Kooimanweg) en er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met schaduwwerking. Op de daken van de parkeergarages worden binnentuinen aangelegd. Deze daktuinen geven ruimte om extra groen en buitenruimte toe te voegen. Dit sluit aan op de ambitie voor klimaat-adaptief bouwen en komt ook ten goede aan het wooncomfort van alle bewoners van het complex.

Herinrichting Kooimanweg

Door de ontwikkeling van dit plan is het mogelijk om de Burg. Kooimanweg opnieuw in te richten. In het nieuwe ontwerp krijgen de fietser en voetganger veel meer ruimte. Aan de kant van de nieuwbouw komt bijvoorbeeld een vrij liggend fietspad in twee richtingen en een breder voetpad. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en in de openbare ruimte komt meer groen. Tegelijkertijd wordt ook de doorstroming op de Burg. D. Kooimanweg verbeterd door een nieuwe inrichting van het kruispunt.