Er gaat geen dag voorbij of de media maakt melding van zichzelf verrijkende overheidsdienaren.

Domino Broca Media.nl

Wethouders houden er graag wat onroerend goed op na om maandelijks een leuke aanvulling op hun inkomen te toucheren.

Ambtenaren op belangrijke posities zijn uiterst kwetsbaar en gaan bij regelmaat de fout in. Bouwplannen worden hierdoor onnodig duurder en het werk wordt niet gegund aan de best presterende.

 

Een ambtenaar die eenmaal in de zakken van een gewiekste ondernemer zit, heeft vaak geen enkele keus meer.

In veel gevallen gaat het om niet gewenste situaties die belangenverstrengeling in de hand werken.

Intimidatie

Ook zijn er mede door de #metoo beweging een aantal zaken aan het daglicht gekomen van seksuele intimidatie en zelfs uitbuiting.

En het kan nog erger wanneer er kinderen in het spel zijn. Ook die vormen een kwetsbare groep binnen onze samenleving.

Veel tijd

Broca Media probeert altijd kwaliteit te leveren. Dat houdt in dat dat wij gemelde zaken goed onderzoeken. Daar kan veel tijd in om gaan.

Na de zogenaamde misstanden te hebben onderzocht en vastgesteld, Gaan wij over tot publiceren.

Vermoeden

Heeft u daarom het vermoeden of bewijs van een misstand. Stuur uw bescheiden op naar: misstanden@brocamedia.nl

Bellen mag natuurlijk ook: 06-8370 2258

U en uw gegevens zullen wij met de meeste discretie behandelen.