Kwadijkerbrug eindelijk met pensioen

Kwadijk - Op 24 juli 2018 heeft het Hoogheemraadschap een plan laten opstellen dat tot doel had om de Kwadijkerbrug te gaan vervangen.
Foto: Cees Baerts
Kwadijk – Op 24 juli 2018 heeft het Hoogheemraadschap een plan laten opstellen dat tot doel had om de Kwadijkerbrug te gaan vervangen.

De bouw van de nieuwe brug zou volgens planning plaats hebben gevonden in de winter van 2019/2020. De planning is evenwel met een jaar verlengd en nu zullen de werkzaamheden starten vanaf 15 oktober 2020 en zullen duren tot maart 2021.

Het Hoogheemraadschap is beheerder van de Kwadijkerbrug. De brug verkeert in slechte staat en levensverlengend onderhoud bleek onvoldoende economisch verantwoord. De nieuwe brug wordt gebouwd op de locatie van de huidige.

Monument

De Kwadijkerbrug, over de Purmerringvaart, verbindt de polders Purmer en Zeevang met elkaar en ligt in het verlengde van het lintdorp Kwadijk. De brug sluit aan bij de weginfrastructuur in de Purmer en is daarmee een markeringspunt van het begin en einde van het dorp en de twee polders.

Naast de brug is een brugwachterswoning, aan de zijde van het dorp. In de zomerperiode wordt hij dagelijks bediend door een brugwachter en in de winterperiode is dat op afspraak. In 1922 is de ophaalbrug in zijn huidige staat aangelegd. In 2002 heeft een algehele renovatie plaatsgevonden, waarbij de hameipoort is vervangen.

De Kwadijkerbrug als object is geen monument, wel heeft het een historische opbouw. De brug heeft een waarde als markeringspunt en herkenningspunt in het landschap en voor de beleving van de ringvaarten rondom de polders.

Werkzaamheden

Aangezien deze periode buiten het vaarseizoen valt is de hinder voor het vaarverkeer nihil. Eventueel vaarverkeer dient om te varen via de oostkant van de Purmerringvaart. Tijdens de uitvoering is er ook geen doorgang mogelijk voor het wegverkeer, hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld.

De werkzaamheden in de winter worden uitgevoerd is de hinder voor het landbouwverkeer gering. Verkeer op het Zeevangsdijkje en de Purmerdijk behoudt wel doorgang.