Inwoners vragen referendum aan over bouwhoogte woontorens

Hoogbouw Broca Media

Purmerend – Vandaag zullen een aantal inwoners een verzoek tot het houden van een referendum indienen op het gemeentehuis.

De initiatiefnemers vertegenwoordigen een grote groep Purmerenders die de voorgestelde hoogbouw aan de Burgemeester D. Kooimanweg niet zien zitten. Het realiseren van het voorliggende plan, in de volksmond ook al wel het Manhattan aan de Where genoemd, zal de identiteit van het oude ‘Stadje’ aantasten en leiden tot serieuze problemen op het gebied van schaduwwerking, windhinder, parkeren en verkeersdrukte.

Woningnood

Vanzelfsprekend delen de initiatiefnemers de zorgen over de woningnood. Echter zijn zij van mening dat de keuze tussen óf het realiseren van hoogbouw óf het hebben van woningnood een valse tegenstelling is. Het thema volkshuisvesting is uiterst complex en moet op meerdere manieren worden aangepakt.

Politiek

Verschillende politieke partijen, waaronder Gemeentebelangen Purmerend, Forum voor Democratie, de PVV en PB21 steunen het initiatief en zullen helpen met het verzamelen van handtekeningen.