Integrale veiligheidscontrole Westbeemster / Zuidoostbeemster

Hennip Broca Media
Foto: Broca Media
Purmerend/Beemster – Op donderdag 16 september 2021 vond een integrale veiligheidscontrole plaats.

Hierbij zijn 11 bedrijven gecontroleerd. Op één adres zijn hennepkwekerijen aangetroffen met ruim 300 hennepplanten. Op een aantal andere adressen zijn zaken aangetroffen die nader onderzocht worden. Waar nodig zijn eigenaren/gebruikers geattendeerd op een brandonveilige situatie en is gevraagd dit op te lossen.

Doel van de actie is om te controleren op het bestemmingsplan en eventuele onrechtmatige activiteiten (ondermijning) tegen te gaan. De controle is een samenwerking van de gemeenten Purmerend en Beemster met verschillende partners zoals de Politie, Douane, Liander, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de Omgevingsdienst IJmond.

300 planten

De hennepkwekerijen, ruim 300 planten, waren verdeeld over meerdere ruimtes op één adres. Door inzet van de drugshond van de Douane werd in een verborgen ruimte ook zes kilo gedroogde henneptoppen aangetroffen. De kwekerijen zijn ontmanteld door een gespecialiseerd bedrijf.

De hennep en bijbehorende apparatuur is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De politie nam ook een auto en horloge in beslag omdat het vermoeden bestaat van wederrechtelijk verkregen voordeel. De gemeente onderzoekt welke bestuurlijke maatregelen getroffen worden, politieonderzoek naar de kwekerijen is eveneens opgestart.

Vervolgonderzoek vindt plaats op een aantal adressen. Op één adres is vermoeden van illegale bewoning. Nader onderzoek vindt ook plaats op een adres waar mogelijk niet wordt voldaan aan o.a. milieu- en arbeidsregelgeving. Omgevingsdienst IJmond heeft diverse kleine milieuovertredingen geconstateerd waarop actie ondernomen wordt.

Controles

Er is gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten.

Tegelijkertijd konden bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Vanuit de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn adviezen gegeven voor veilig gebruik van de panden, het gaat hier bijvoorbeeld om brandpreventieve maatregelen.

Aanpak

Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De partijen willen samen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Daarmee worden bedrijventerreinen veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar fraudemeldpunt@purmerend.nl