Integrale veiligheidscontrole en boeven vangen

Crimineel Broca Media
Foto:Pixabay

Purmerend – Op woensdag 17 februari 2021 vond een integrale veiligheidscontrole plaats in een aantal panden van de bedrijventerreinen Baanstee en De Koog in Purmerend. De actie is een samenwerking van de gemeente (bouw- en milieuinspectie), sociale recherche, politie en douane. Vanwege de huidige Covid-maatregelen is de controle kleinschalig en uitgevoerd bij een beperkt aantal panden. Afstemming met partners zoals belastingdienst, Liander, vreemdelingendienst en arbeidsinspectie vond uiteraard tussentijds plaats.

Doel van de controle is om de situatie in de panden in beeld te krijgen en eventuele onrechtmatige activiteiten (ondermijning) tegen te gaan. Met deze controle geeft de gemeente een duidelijk signaal af dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden.

Illegale activiteiten

Er is gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op illegale activiteiten, zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd was het voor de bedrijven ook een mogelijkheid om vragen te stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf.

Bevindingen

Tijdens de controle is het volgende aangetroffen: illegale bewoning in een aantal bedrijfspanden, een hennepstekkerij (rond de 1800 stekken) en bij het garagepark in de Baanstee Noord ongewenste situaties, dit wordt nader onderzocht.

Integrale aanpak

Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De partijen willen samen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten op het bedrijventerreinen teruggedrongen. Daarmee worden bedrijventerreinen veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier.