Gaat nieuwbouw de Looier nou alweer de fout in

De Looier Broca Media
Foto: Cees Baerts
Purmerend – Bouwen is een vak en wel een vak apart. Daarom gaat er vaak genoeg iets cruciaals mis.

Een paar weken geleden speelde de trap voor het complex de gemeenteraad nog parten. In het bouwproces was ervoor gekozen één van de torens een paar graden te draaien om de bewoners een beter uitzicht te garanderen.

Helaas kwam de immense trap daardoor iets te ver naar voren. Hierdoor bleef er bar weinig stoep over waar bijvoorbeeld mindervalide slechter doorgang zouden hebben. Bovendien ontstond een onveilige situatie voor mensen die van de trap gebruik maakte. De scheiding tussen de rijbaan en het trottoir werd wel heel klein.

Om een tijdelijke veilige situatie te creëren werd besloten om voor het peperdure complext een primitief maar afdoende houten hekje te plaatsen. De Gemeente en de bouwer zijn druk in overleg wat betreft de oplossing.

Bushalte

We zouden kunnen denken aan een ruime verhoging aan beide zijde van de trap van zo’n vijftien centimeter, over een lengte van plus minus 8 meter. Hierdoor is de scheiding met de rijweg ook gelijk aan de hoogte als bij de bushalte. De laatste trede zou dan weggehaald kunnen worden wat vijvendertig centimeter in de breedte aan stoep zou opleveren.

De huidige afscheiding trottoir en rijweg is nu een schuine stoepband wat het oprijden met een voertuig eenvoudiger maakt. Wanneer deze stoepband vervangen zou worden door een rechte stoepband. Dan zou dat, mogelijk weer een kleine tien centimeter opleveren. En dan is dat gelijk een stuk veiliger voor voetgangers

Bij elkaar genomen dus een slordige veertig centimeter. En dat moet voldoende zijn voor mindervalide om veilig te passeren. Blijft het hekje over om eventueel van de geplaagde trap vallende personen op te vangen. Hier zijn legio oplossingen voorhanden zodat dit probleem niet al te moeilijk zou zijn om op te lossen.

Gebruikers

Hier zou gedacht kunnen worden aan een metalen leuning op het midden. Gebruikers zouden zich dan bij het naar beneden lopen goed vast kunnen houden Fraai, nee zeker niet, maar wat dan. De flat draaien of afbreken en opnieuw opbouwen is ook geen optie.

Wij zien wel een andere kleine onvolkomenheid. De vuilcontainers staan vrij dicht aan de rijweg. Bij het legen daarvan is het dus goed denkbaar dat de afhandelplek bezet zou zijn. Bovendien vragen wij ons af of die toch best wel grote vrachtwagen op de korte parkeerstrook kan staan om de containers te legen.

Wij denken dat dat een uitdaging gaat worden. Het is niet ondenkbaar dat er een lange file ontstaat. Ergernis bij het overige verkeer en extra werkdruk bij de chauffeur vuilophaler.

We wachten het maar af. In de tussentijd zullen wij deze situatie blijven volgen.