Eén visie voor de ontwikkeling van de oostflank van Purmerend

Oostflank Broca Media
Foto: Aangeleverd
Purmerend – De gemeente wil samen met Staatsbosbeheer en BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling één ontwikkelvisie voor de hele oostflank van Purmerend maken.

Wethouder Kroese: “De ontwikkelingen in Purmerend gaan hard en de oostflank speelt daarin een cruciale rol. In die oostflank speelt ontzettend veel: van de Baanstee Noord tot aan de woningbouwontwikkeling aan de Vurige Staart. Het gebied is dus erg belangrijk.

Natuurlijk omdat er woningbouw kan plaatsvinden, maar vooral ook omdat de natuur en de open groene ruimte om ons heen, door alle ontwikkelingen die in de stad plaatsvinden nog belangrijker worden. Deze rand van de stad verdient een goede integratie in het landschap en het Purmerbos is als groene hart van het gebied van onschatbare waarde voor recreatie en natuur. Dat hart verdient versterking. De visie heeft als doel alle ontwikkelingen en belangen meer samenhang te geven.”

Ontwikkeling

Eerder heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ontwikkelvisie voor de Purmer-Zuid zuid. Dit is het gebied langs de zuidoostgrens van de huidige Purmer-Zuid. In de omgeving van de Purmer-Zuid zuid zijn veel andere ontwikkelingen.

De gemeente heeft de ambitie om hier veel met hout te gaan bouwen, er zijn woningbouwplannen voor Vurige Staart, bedrijventerrein Baanstee Noord krijgt steeds verder vorm, de gemeente werkt aan een visie voor de Purmer samen met omliggende gemeenten en er waren natuurlijk al woningbouwplannen op het golfbaanterrein.

Ontwikkelingsmanager Martijn Hemmer van BPD: ‘Na het besluit van de raad over de visie voor de Purmer-Zuid zuid hebben we samen met Burggolf aangegeven dat wij kansen zien om mogelijk de gehele golfbaan te ontwikkelen. Zo’n ontwikkeling biedt natuurlijk mogelijkheden voor de stad. Welke dat zijn gaan we in de visie samen nader onderzoeken.’

Golflocaties

De reden voor Burggolf om nu voor te stellen om de gehele golfbaan te herontwikkelen ligt in het feit dat er in de afgelopen jaren veel golflocaties zijn bijgekomen in Noord-Holland. Door dit overaanbod ziet Burggolf dat de exploitatie op lange termijn niet haalbaar is. Daarnaast is de woningnood in de stad groot en dit is natuurlijk een prachtig gebied om te mogen wonen.

Purmerbos

Naast BPD werkt ook Staatsbosbeheer mee aan de visieontwikkeling van de oostflank van Purmerend, waar het Purmerbos ook deel van uitmaakt. ‘Ons doel daarbij is dat er (ook bij woningbouw) substantiële winst geboekt wordt voor de natuur, en dat er goede groene/blauwe verbindingen tot stand komen tussen stad en buitengebied voor mens en natuur.

We zijn blij dat de gemeente en BPD deze ambitie delen, en er hun gewicht achter zetten om dat daadwerkelijk te realiseren. Wat die substantiële winst voor de natuur in dit gebied is, ontwikkelen we graag samen met omwonenden en belanghebbenden.’ Aldus Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland.

Vervolg

In het najaar verwachten de partijen te kunnen starten met een participatietraject. Dan willen zij samen met belanghebbenden, zoals bewoners, ondernemers, provincie, omliggende gemeenten en ontwikkelaars een aantal voorstellen uitwerken voor de hele oostflank, waaronder de golfbaan.

Tikfoutje gezien? Laat dat ons weten via: Tikfoutje@BrocaMedia.nl