Een droom met veel ambities

Purmerend werkt Broca Media
Foto: Moments by kelly
Purmerend – Onder leiding van Marcella Wiffrie, strategisch adviseur economie bij de gemeente Purmerend is de uitvoeringsagenda 2021-2022 toegelicht aan de pers rondom een integrale economische visie.

Drie belangrijke onderscheidende thema’s staan hierin in elk geval de komende twee jaar centraal:

  1. Uitbouwen van de innovatieve voedselkamer & werelderfgoed
  2. Tech stimuleren in samenwerking met esports ontwikkeling
  3. Centrumontwikkeling

Onder het genot van een drankje werden de drie items toegelicht door enkele aanwezige ondernemers en wethouders uit zowel Purmerend als de Beemster.

Stip aan de horizon

De ondernemers uit Purmerend en Beemster hebben heel veel dromen, wensen en ambities. Voor de gemeente, diverse onderwijsinstellingen en ondernemers vormden al deze dromen een mooie aanleiding om eens met elkaar rond de tafel te gaan zitten om die stip aan de horizon vast te leggen.

De diverse dromen werden bij elkaar gebracht om er als het ware één totale droom van te maken. En om dat ultieme doel te bereiken zijn acties nodig en projecten om daar ook daadwerkelijk te komen. Dat hebben diverse ondernemers samen met de gemeente en het onderwijs geprobeerd concreter te maken.

Men is gestart met het maken van een onderverdeling in de drie eerder genoemde thema’s. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor andere kwesties die er toe doen, maar men wil op deze manier een versnelling aanbrengen de goede richting op.

Deze thema’s zijn heel bewust gekozen omdat hier momenteel blijkbaar veel energie, enthousiasme en beweging in zit. Daarnaast is het belangrijk dat alle betrokken partijen er vertrouwen in hebben dat het een kans van slagen heeft. Want dan is er ook snel winst op te behalen is daarbij de gedachte.

Plannen en/of projecten die men voor ogen heeft worden eerst getoetst in hoeverre ze een bijdrage leveren aan de gestelde ambities. En als dat het geval is, dan stelt de gemeente budget beschikbaar om dit verder te concretiseren en met elkaar uit te werken.

De Beemster is onze innovatieve voedselkamer & werelderfgoed

Zo heeft de Beemster een belangrijke functie in de voedselketen. Niet alleen rondom regio Amsterdam, maar ook (inter)nationaal. Daarnaast is de Beemster ook voor het toerisme een aantrekkelijke plek om te bezoeken. Onze Beemster agrariërs vragen om een helder toekomstperspectief, binnen de kaders van het werelderfgoed.

Het verder ontwikkelen van kringlooplandbouw en technologisering is daarbij van belang om deze plek in de voedselketen te behouden en te versterken.

Het lokale geteelde voedsel moet meer bekendheid krijgen onder de Purmerendse inwoners. De horeca kan bijvoorbeeld een specifiek Beemster menu gaan invoeren. Een uniek Beemster kookboek uitbrengen, boer-burger activiteiten organiseren en nog veel meer ideeën wil men aangrijpen om draagvlak voor en promotie van de Beemsterpolder te bewerkstelligen.

Astrid Francis (agrarisch ondernemer) is duidelijk zeer enthousiast en vol vuur en passie vertelt zij over haar prachtige Beemsterpolder en de producten die daar vandaan komen. En ze zit vol met ideeën die verder geconcretiseerd kunnen gaan worden de komende twee jaar.

Innoveren dankzij allerlei technologische ontwikkelingen

Een ‘20-jaar visie’ is best lang, maar geschiedenis heeft geleerd dat innovatie een belangrijke rode draad is  om zo’n visie te kunnen bewerkstelligen. Als manager binnen PurmerValley geeft Bart Kuipers aan dat er eerst is gesproken met het onderwijs. Zij zullen uiteindelijk de jeugd op moeten leiden in vakken die in de toekomst hard nodig zijn.

Zo heeft PurmerValley geïnvesteerd in een betere ICT opleiding. Een modulair opgezette leerlijn die al start binnen het primaire onderwijs, door het voortgezette onderwijs heen loopt en zo doorgaat naar MBO en HBO. Diverse scholen hebben deze leerlijn al omarmd. Ook zie je samenwerkingen ontstaan tussen diverse hogescholen.

Op het gebied van security is het Horizon college bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met InHolland. Landelijke politie Cybersecurity heeft zich ook al gemeld bij PurmerValley om gezamenlijk workshops en seminars te organiseren.

Het kennisniveau neemt toe zo geeft hij aan, de instroom van leerlingen neemt toe terwijl de uitstroom afneemt. Ook zie je een toename van het aantal technologie bedrijven die zich in Purmerend willen vestigen en dat is een positieve ontwikkeling.

En het bedrijfsleven is bereid volgens Bart om ook hun bijdrage te leveren aan opleidingen door naar scholen toe te gaan en daar uitleg te geven wat zij voor werknemers nodig hebben en welke competenties daarvoor worden gezocht. Zo blijft de jeugd meer in Purmerend studeren vult Mario Hegger aan in plaats van hun heil buiten Purmerend te zoeken.

De stad Purmerend wil een bruisend centrum bieden

De stad Purmerend wil verder groeien naar 100.000 inwoners en in 2040 een heerlijke bruisende stad zijn om te wonen, te recreëren, te ondernemen, te sporten en te verblijven. De twee belangrijkste doelen die de ondernemers en instellingen hebben aangegeven zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het op peil houden van de voorzieningen.

Op zich zijn er tal van initiatieven waar horeca en/of winkeliers de samenwerking met elkaar zoeken. Denk aan PRO (Purmerendse Regio Ondernemers), Diverse BIZ (Bedrijven Investering Zones), BOF (Binnenstads Ondernemers Fonds), PCO (Purmerendse Centrum Ondernemers), WEC (Willem Eggert Centrum).

Er is nu een programmamanager aangesteld, Inge Reijmers. Aan haar de schone taak om de samenwerking tussen alle ondernemers in zowel de binnenstad als op het platteland te versterken, zodat het een centrum wordt waar het winkelen een uitje is, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar je cultuur kunt snuiven, kortom, waar je je blij en gelukkig voelt.

En waar toeristen graag verblijven om te genieten van ons historische centrum, de mooie Beemsterpolder en evenementen die we met elkaar organiseren. Want Beemster+Purmerend: #datwerkt