Donkere wolken boven nieuwbouw de Keyser Middenbeemster

Leiding Tracé Broca Media
Foto: Broca Media
Purmerend/Middenbeemster – Aanleg leidingwerk Stadsverwarming tijdelijk gestopt. Ondernemers geven geen toestemming aan het leiding tracé over hun land.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er naast de N244 opzienbarende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Te beginnen in de Baanstede gaande in de richting van de Middenbeemster trok de firma Hak een immens leidingnetwerk. ‘Hak’ bleek de enige indicatie dat het om Stadsverwarming Purmerend moest gaan. Hak komen we veelvuldig tegen bij lekkages en onderhoudswerkzaamheden in diverse wijken van Purmerend.

Later leek het terrein op de filmset van een maanlanding. Overal grote grondwerkmachines die meedogenloos en robotisch hun werk deden. Wekenlang werd de grond geopend, buizen aan elkaar gelast en in de grond gestopt. Voor techniek liefhebbers een lust voor het oog. Wij vroegen ons echter wel af, ‘hoe zit het nou met het naast gelegen Vogel Park Overwhere.’ Dat is toch een klein natuurgebiedje?

Nieuwsgierig als we zijn trokken wij informatie betreffende de werkzaamheden. De uitkomst was eenvoudig. Stadsverwarming Purmerend trekt hun leidingnetwerk door naar de Middenbeemster. En in eerste instantie voor plan 5 van het nieuwbouwproject De Keyser. Op deze prachtige locatie verrijzen zo’n kleine 590 fantastisch mooie woningen, vaak met voortuin, staat er in de folder op internet te lezen.

Acht kilometer

Een gedeelte van deze nieuwe woningen worden aangesloten op Stadsverwarming Purmerend. Dat betekend dat er een afstand overbrugd moet worden van zo’n klein acht kilometer. Geen geringe klus, die bovendien wel wat vragen oproept.

In Purmerend zelf staan her en der een aantal gasgestookte hulp centrales om warmte en warmwater daar te krijgen, waar nodig. En al eerder zagen wij in Neck eenzelfde probleem. Daar staan op de hoek van de straat een aantal zeecontainers met daarin een cv-ketel welke gestook wordt op pellets, dat zijn van die houten korrels.

Hoe zit het met het warmteverlies naar de Middenbeemster? Volgens optimisten valt dat mee en spreken we over een paar graden. Boze tongen beweren dat het kan oplopen tot zo’n 35 graden temperatuur verlies. Dat zou inhouden dat warm cv-water de bio centrale in Purmerend verlaat met 80 graden, er nog slecht 45 graden over is bij aankomst in de Middenbeemster. Ergens onderweg zal dan een hulp centrale, veelal op gas gestookt moeten komen om te kunnen voldoen aan de vraag.

Hé wat nu

Even zo snel als de werkzaamheden waren begonnen, werden ze ook weer gestopt. Op de Purmerenderweg ter hoogte van voetbalclub ZOB steekt een dikke buis schuin uit de grond omhoog. Het lijkt wel of hij roept, ‘hé en wat nu.’ Hier lijkt het Beemsterverhaal te stoppen. Vreemd want medio september moeten er een aantal woningen worden aangesloten op het nieuwe warmtenet.

Navraag bij Stadsverwarming Purmerend leerde het volgende. Het plan de Keyser verloopt volgens planning en het regelstation is inmiddels geplaatst. Dit behelst een tijdelijke ketel welke binnenkort op gas zal worden aangesloten tot de transportleiding vanuit Purmerend is doorgetrokken. Het regelstation is zoals we eerder zagen verstopt in zeecontainers en niets wijst erop dat dit een trotse voorziening is van Stadsverwarming Purmerend.

Een onderzoekje ter plaatse leerde ons dat het gaat om een olie gestookte ketel van waarschijnlijk zo’n 400 kilowatt. Het leidingwerk naar de woningen ligt rommeling boven de grond en laat weinig aan de fantasie over. Dit zorgvuldig geplaatste regelstation draait nu op stookolie, wordt straks omgebouwd naar gas en later in het jaar vervangen door warmte aanvoer uit de bio centrale van Purmerend.

Contracten

Zou dit bedoeld worden met transitie brandstoffen? Of is er gewoon een probleem wat we met mooie woorden proberen te omschrijven als het ei van Columbus. Dat bracht ons bij de volgende vraag: Waarom deze oplossing als je weet dat er warmte geleverd moet worden en wat daarvoor nodig is. We mogen toch verwachten dat een miljoenen project als dit van tevoren goed berekend en doorgesproken is. Er moeten toch voor de bouw ook contracten bestaan met omliggende en belanghebbende kopers.

Stadsverwarming Purmerend weet ons te melden dat de onderhandelingen met grondeigenaren lang hebben geduurd, maar in de slotfase zijn. Hé, dat is vreemd. Bij het beginnen met bouwen of aanleggen van dergelijke systemen is toch alles van tevoren al bekend. Er moeten toch vergunningen zijn die worden afgegeven op zorgvuldige bouwplannen? Of doe we dan zo maar iets en kijken we waar we onderweg problemen tegenkomen?

De tekst gaat onder de video verder.

Het leidingwerk bij ZOB bleef ons bezighouden. Om aan de andere kant in het weiland terecht te komen, moest dit eerst onder de weg door geboord worden. De weilanden aan de ander kant van de weg zouden een logische keus zijn voor een dergelijk leidingtracé. Was daar misschien iets gaande? Achter de Westervenne werd toch ook al onder de weg door geboord, een koud kunstje dus.

Eindfase

Volgens Stadsverwarming Purmerend hadden de onderhandelingen met de landeigenaren lang geduurd, maar waren zoals opgemerkt in de eindfase. Geen vuiltje aan de lucht dus, er was alleen wat oponthoud dat een geringe invloed op het eindresultaat zou hebben.

De betrokken landeigenaren vertellen alleen een ander verhaal. Degene die Broca Media sprak waren zeker niet te spreken over de gang van zaken. Een landeigenaar vertelde, “ergens rond juli of september van 2020 zag ik de werkzaamheden bij de Purmerenderweg en dacht, die gaan straks over mijn land. Hierop heb ik zelf contact opgenomen met Stadsverwarming en de Gemeente Purmerend en mijn vermoeden bleek juist.

Binnen enkele dagen had ik de hoge heren aan de keukentafel en probeerde zij afspraken te maken om proefboringen te mogen doen. Binnen een week of wat zouden ze dan beginnen met het openhalen van mijn grond voor hun buizen. Nou moet u weten dat ik al twee jaar bezig ben om een nieuwe stal te plaatsen. Die oude is te klein en voldoet niet meer aan de eisen van het dierenwelzijn.

Mooie niet

Er zijn al diverse plannen ingediend en afgekeurd terwijl mijn bestaan ervan afhangt. Om rendabel te kunnen werken moet mijn veestapel groter worden. Maar mijn beesten verdienen ook een beter onderkomen. Niemand bij de Gemeente Middenbeemster of Purmerend was daar gevoelig voor. En dan nu binnen enkele weken even over mijn land heen fietsen, mooi niet.”

Als de rust is teruggekeerd op zijn gezicht zegt deze agrariër, “ze zullen wel met een heel goed voorstel moeten komen.”  De huidige stallen zien er overigens perfect verzorgt uit. De beesten hebben de ruimte en weten de weg naar de melkmachine feilloos te vinden.

Een ondernemer even verderop heeft zo zijn eigen reden om geen leidingwerk over zijn land te tolereren. Hij vertelt al heel wat jaren dwars te zijn gezeten door de diverse wethouders en ambtenaren. Hem werd verweten illegale slaapplaatsen te hebben en moest op grond van die bewering een hele verdiepingsvloer verwijderen uit zijn pand. Ook zouden er op zijn grond illegaal caravans gestald worden.

Politie

Het kwam hem zelfs te staan op meerdere bezoeken van politie en ambtenaren om te controleren of hij de opgelegde eisen wel naleefde. Uiteindelijk is deze ondernemer volledig door de rechter in het gelijk gesteld en bleek ervan illegaliteit totaal geen sprake. Het kostte hem wel zijn nachtrust en een berg centen die zeker nu zo hard nodig zijn om als bedrijf je hoofd boven water te houden.

Maar bovenal schiet hij in de stress als er gesproken wordt over leidingwerk door zijn land, “geen haar op mijn hoofd, dat gaat nooit gebeuren. Ze zoeken het maar uit met die Stadsverwarming. Het onbegrip en de tegenwerking van de ambtenaren zit hem hoog, heel hoog. Daarin is hij niet de enige aan de Volgerweg, er zijn onherstelbare fouten gemaakt.

Stadsverwarming vertrouwd erop in juni of juli weer met de werkzaamheden verder te kunnen om daar eind dit jaar mee klaar te zijn. Volgens onze bevindingen moet er dan nog wel het een en ander geregeld worden. De vertraging heeft geringe invloed op het resultaat, aldus Stadsverwarming. Mede door het doorschuiven van de investering. Hierbij ontstaat weer een nieuwe vraag, “Kunnen de bedrijven waarvan hun omzet wordt doorgeschoven dat wel hebben of zitten die niet te wachten op een miljoentje meer of minder.”

Getekend

Het nieuwe plan en haar bewoners moeten even terug naar de vorige eeuw wat warmte betreft, die warmte wordt ouderwets opgewekt met stookolie. Waarbij nog een saignant detail. De nieuwbakke bewoners hebben moeten tekenen voor het afnemen van Stadswarmte uit Purmerend.

Een copie van een dergelijk koopcontract is in ons bezit, maar daarover later meer.

Van de Gemeente Purmerend hadden wij ten tijde van publiceren, geen antwoord gekregen op onze schriftelijke vragen.