De Speelkraam weer open kinderen welkom

Speelkraam Broca Media
Daphne van Schaik

Purmerend – Zaterdag 2 april begint het nieuwe speelseizoen.

De openingsdag start met een speciale ochtend voor een beperkt aantal gezinnen. Van 10.00 tot 12.00 uur mogen deze VIP-gezinnen gratis komen spelen, inclusief drinken en wat lekkers. Wie die in aanmerking wil komen voor deze ochtend kan zich aanmelden via de actie op de sociaal mediakanalen van De Speelkraam.

Op 2 april vanaf 12.00 uur is de speeltuin weer geopend voor alle bezoekers. Tot eind oktober zijn de openingstijden in schoolweken: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de officiële schoolvakanties van de regio Noord is De Speelkraam elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Tijden

De openingstijden hebben altijd twee voorbehouden. Ten eerste moet het prettig ‘speelweer’ zijn – bij echt slecht weer blijft de poort gesloten of gaat deze alsnog dicht tijdens de dag. Ten tweede moeten er genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn om de speeltuin te bemensen.

Zonder vrijwilligers kan de speeltuin niet draaien. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook bijzonder welkom. Wie wil komen helpen: aan het loket, bij het toezicht in de speeltuin of bij het groenonderhoud. Wordt uitgenodigd zich aan te melden via info@speelkraam.nl.

De entreeprijzen zijn ongewijzigd: € 2,= per kind voor losse toegang, € 17,50 voor een vijftien-strippenkaart.

Feestje

Voor het vieren van een kinderfeestje kan een picknicktafel gereserveerd worden bij afname van het feestjesarrangement à € 6,00 per kind. Reserveren van een feestje kan aan het loket of via e-mail.

Eigen consumpties mogen meegebracht worden, maar er is ook van alles te koop. Afrekenen gebeurt bij voorkeur met de PIN-pas. Consumptiemunten die bezoekers nog in hun bezit hebben blijven natuurlijk geldig.