De erfenis één pak ellende

Graf Broca Media
Foto Pixabay
Purmerend – Als één van de ouders komt te overlijden, dan is het maar te hopen dat de erfenis zaken goed geregeld zijn. Als beide ouders komen te overlijden, dan vallen hele families over elkaar heen in de verdeling van de mogelijke erfenis.

Toen oma kwam te overlijden en de plechtigheid achter de rug was. Werd iedereen van de familie verzocht naar haar oude huis te komen. Na een kop koffie en nog wat gesnotter werden haar huisraad en juwelen verdeeld. Iedereen was tevreden en ging met een goed gevoel naar huis. Iedereen had zo een aandenken aan die lieve zorgzame en grappige oma.

Dat kan ook anders. Zo is er een geval bekend van een familie die na de plechtigheid nog wat ging eten in een restaurant. De oudste zoon betaalde met de creditcard van moeder. Er werd een datum bepaald waarop haar bezittingen zouden worden verdeeld en iedereen ging met gemengde gevoelens naar huis.

Groot geld bedrag

De zoon bleef achter met zijn vrouw om de laatste familie gedag te zeggen. Toen iedereen weer naar huis was, rekende hij af. Drie maanden later werd hij door een advocaat gesommeerd een groot bedrag te betalen.

Wat was er gebeurt: De zoon en tevens de oudste is volgens de wet gerechtigd om na het overlijden van één van de ouders de zaken te regelen. Door te betalen in het restaurant met de creditcard van zijn moeder maakte hij zich tot erfgenaam. Dat werd aangemerkt als een daad die een executeur testamentair zou mogen doen. Hierdoor had hij de erfenis zuiver aanvaard.

Leuke vakantie

In deze zaak speelde ook nog mee dat er jaren eerder een testament was opgemaakt waaruit bleek dat moeder nog een leuk spaarcentje had. Wat iedereen vergeten was, is dat moeder ook iedereen nog een leuke vakantie had bezorgd en betaalt. Maar ook dat ze er de laatste jaren leuk van had geleefd. Dus die spaarcenten, ja die waren er niet meer.

Kortom in de familie ontstond een nieuwe machtsstrijd. Nu beide ouders waren overleden moest de rangorde opnieuw bepaald worden. Dat gebeurt bij dieren ook er moet altijd een nieuwe sterke leider zijn. En dat de oudste broer uit negen die rol zou gaan vervullen, was zeer onwaarschijnlijk.

Hard en emotieloos

De advocaat speelde het hard en emotieloos, ergens was zo’n kleine 70.000 euro en die moest boven water komen. Wat volgde waren vele slapeloze nachten en een tergend gerechtelijk proces. Steeds weer die advocaat met nieuwe vragen en beweringen die alleen maar de boel frustreerde.

In de tussentijd was de woning van moeder ook door de zoon leeggehaald en opgeleverd aan de woningbouw. Ja, zo’n huisje moet toch weer schoon achter gelaten worden anders lopen de onkosten ook maar door. Het einde laat zich raden. De rechter deed uitspraak en stelde de zoon volledig aansprakelijk voor zijn handelen. Met als gevolg: een uit elkaar gevallen familie en een torenhoge schuld waar de eerste jaren voor betaalt moest worden.

Gerechtsdeurwaarder

En omdat de spaarcentjes van moeder er niet meer waren, moest er een regeling afgesproken worden met een Gerechtsdeurwaarder die daar ook nog flink wat onkosten bij op telde. Had dit voorkomen kunnen worden, ja dat had beter gekund.

Om boven genoemde reden zoeken wij voor een Media relatie uit Hilversum mensen die in een dergelijke situatie verwikkeld zijn. Het betreft een pilot waar een groep van deskundige de gedupeerde kosteloos gaat helpen. De bedoeling is om tijdens één uitzending de zaak op te lossen en mogelijk de familie in goede harmonie weer bij elkaar te krijgen.

Mocht u zich herkennen in deze, laat het ons dat weten. Wij brengen u in contact met de mogelijk oplossing.