Controle op spookbewoning Purmerend en Beemster

Spookwoning Broca Media
Foto: Broca Media
Purmerend/Beemster – Op 5 oktober j.l controleerde de gemeente 28 woningen.

Deze controle werd uitgevoerd om spookbewoning tegen te gaan. Dit zijn adressen waar al langere tijd niemand staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Twee panden werden bewoond door personen die niet op dit adres staan ingeschreven. Op negen adressen was niemand aanwezig, maar waren er wel signalen van bewoning. Hier wordt een vervolgcontrole uitgevoerd. In vijf panden verbleven arbeidsmigranten. Negen panden werden anders gebruikt dan de woonbestemming omschrijft.

Onderzocht wordt of de woonbestemming aangepast moet worden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Tot slot waren drie panden leegstaand, werden verbouwd, stonden te koop of waren net verkocht. De gemeente maakt zich hard voor een veilige en prettige werk- en leefomgeving. Spookbewoning past daar niet bij, daarom worden regelmatig controles uitgevoerd.

Inschrijving

Bij de controles van afgelopen maanden is gebleken dat niet iedere bewoner weet hoe een inschrijving in de Basisregistratie werkt. Inwoners zijn verplicht zich in te schrijven op het adres waar zij verblijven. Dit gebeurt niet automatisch bij een verhuizing.

Spookbewoning

Tijdens de controles worden adressen bezocht waar al langere tijd niemand staat ingeschreven. Dit wordt bijgehouden. Dit systeem is weer gekoppeld aan bepaalde voorzieningen en maatregelen. Dit kan gaan om een uitkering, de berekening van een studietoelage of de bepaling van de gemeentebelastingen. De gemeente hoopt met de controles ook deze bewustwording te vergroten.

Inwoners kunnen helpen spookbewoning tegen te gaan en zo bij te dragen aan een veilige buurt. Vermoedens kunt u melden bij de gemeente via fraudemeldpunt@purmerend.nl. Vermoedt u criminele activiteiten? Dan kunt u dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of bij Meld Misdaad Anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.