Conflict aan de Kanaaldijk tussen gemeente Purmerend en Gerrit Vos woekert door

Gerrit Vos Broca Media
Foto: Broca Media
Purmerend kampt met een groot tekort aan woningen. Met name is er een tekort aan woningen voor starters en voor de mensen met een minimum inkomen.

Voor de mensen die het geld ervoor hebben is vaak wel snel een woning beschikbaar. Daarnaast is er nog een groep personen die helemaal buiten de boot vallen en waar zeer snel een oplossing voor moet worden gevonden. Dat wil de gemeente oplossen door ‘tijdelijke woningen’ te laten plaatsen. Dit wordt ook wel aangegeven met de term ‘flexwoningen’. Deze mensen zijn in feite dakloos en slapen vaak op de meest vreemde plekken, zoals o.a. in bedrijfspanden.

Om deze groep mensen onderdak te kunnen bieden is nagedacht over het plaatsen van flexwoningen op meerdere locaties binnen Purmerend. In totaal zouden er ongeveer 200 van dergelijke tijdelijke woningen gaan komen. Een van die locaties betreft de Kanaaldijk waar inmiddels 20 tijdelijke woningen en één berging zijn neergezet.

De plaatsing van dergelijke flexwoningen is technisch gezien relatief simpel en kan over het algemeen snel worden gerealiseerd. Maar vanwege aanpassingen aan bestemmingsplannen, bezwaren van bewoners, het niet kunnen vinden van partners voor de realisatie ervan en soms ook het feit dat de grond niet van de gemeente is, maakt het uiteindelijk toch lastig om dit snel te kunnen regelen.

risico’s

Aan de locatie Kanaaldijk is de gemeente daarom toch maar vanaf 18-11-2019 begonnen met het plaatsen van deze 20 flexwoningen, terwijl nog niet alle bezwaarprocedures waren afgehandeld. Dat brengt risico’s met zich mee. Met bewoner Gerrit Vos zal de gemeente in gesprek gaan om de door deze bewoner geuite bezwaren alsnog opgelost te krijgen.

Gerrit Vos is al minstens twee jaar in discussie met de gemeente en heeft zelfs meester Frank Visser erbij gehaald om een juridisch gelijk te kunnen krijgen. De woningen zijn pal naast zijn overigens prachtige woning geplaatst op ongeveer 90 cm afstand.  Volgens zeggen van Gerrit Vos is met de gemeente Purmerend juist de afspraak gemaakt dat dit minstens 5 meter zou zijn. In zijn ogen zijn de toezeggingen die zijn gedaan door de gemeente, dan ook niet nagekomen.

Ook is er met de komst van deze 20 tijdelijke woningen sprake van inbreuk op hun privacy. Verder krijgen hun aangeschafte zonnepanelen veel minder zon waardoor de opbrengst flink wat lager uitvalt dan waar ze vanuit waren gegaan. En uiteraard is er ook sprake van minder zonne-uren op hun terras. Nu verschijnt de zon daar pas vanaf ongeveer 15:30 uur, terwijl ze voorheen al vanaf 12:00 uur lekker op hun terras van het zonnetje konden genieten.

Al twee jaar

Allemaal kwesties waar ze de gemeente Purmerend aansprakelijk voor stellen en waar ze een acceptabele oplossing voor willen. Maar in de twee jaar dat Gerrit Vos al met de gemeente daarover in gesprek is, is er volgens zijn eigen zeggen nauwelijks nog iets gebeurd.

Broca Media heeft in maart van dit jaar met zowel de familie Vos als met de gemeente over dit conflict gesproken. In het gesprek met Gerrit Vos gaf dhr. Vos te kennen dat het trappenhuis, dat pal naast zijn woning is geplaatst, voor de grootste problemen zorgt.

Enerzijds kunnen bewoners direct kijken op hun terras en worden er soms peuken aangetroffen die men blijkbaar klakkeloos weggooit. Anderzijds vormt het trappenhuis naar het oordeel van de heer Vos voor een belangrijk deel een schaduw veroorzaker. Het is dicht en naar zijn oordeel verkeerd geplaatst waardoor de zon geen kans krijgt om nog maar enig straaltje op zijn terras te werpen. Hij wil dat de gemeente met een andere oplossing komt voor dit trappenhuis.

Maandag aanstaande

Maandag 13 juli zal de gemeente daarom weer in gesprek gaan met Gerrit Vos. Naar verluid lijken de beide partijen wat meer tot elkaar te komen en het is te hopen dat hiermee een langlopende vervelende kwestie kan worden afgehandeld.

De Gemeente Purmerend wilde niet voor onze camera reageren.