Colleges van Beemster en Purmerend stellen economische visie 2040 vast

Gemeente Purmerend Broca Media
Foto: Aangeleverd

Purmerend – De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben de afgelopen tijd samen met (agrarische) ondernemers, onderwijs, zorg en iedereen die mee wilde denken aan een nieuwe economische visie gewerkt. In deze visie staan de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige nieuwe gemeente Purmerend. Inmiddels is het traject van het opstellen en vaststellen van de visie bijna afgerond. En wordt er gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Eind maart ligt het stuk ter besluitvorming bij beide gemeenteraden. De colleges van beide gemeenten zien het vaststellen van de visie als start van het vervolg: met veel energie en frisse ideeën samen aan de slag voor de nieuwe gemeente. Want Beemster + Purmerend #datwerkt!

Donderdag 18 februari gaven Annet Rijser (Rvaar) en Danielle Woudstra (VISIT Beemster) de pijlen terug aan wethouders Hegger (Purmerend) en Dings (Beemster). De wethouders gaven deze pijlen in juli 2020, als startschot van de nieuwe economische visie, aan Astrid Francis (Beemster Valery) en Bart Kuipers (PurmerValley). De pijlen gingen vanaf dat moment rond in beide gemeenten. Ze brachten verbinding in beeld en zorgden voor nieuwe verbindingen. Iedere keer dat een pijl werd doorgegeven volgde een interview. Naast deze interviews zijn er veel gesprekken, inspiratiesessies en debatten geweest, konden mensen online meedenken en eind 2020 was er een ondernemerscongres. En met resultaat! Er ligt een gedragen en ambitieuze visie en een eerste aanzet voor een uitvoeringsagenda om de ambities waar te maken.

Gedeelde uitdagingen én gedeeld perspectief

“We hebben in dit traject gezien dat we gedeelde uitdagingen, maar ook een gedeeld perspectief hebben. We hebben als Purmerend + Beemster elkaars economische kracht leren kennen. Veel ondernemers hebben met ons meegedacht, hun ideeën gedeeld en oplossingen aangedragen. Daar zijn we trots op! De beweging die in gang is gezet, willen we verder uitbreiden. Gezamenlijk gaan we uitvoering geven aan de economische visie!”, aldus wethouder Hegger. Wethouder Dings vervolgt: “Wij zijn als wethouders heel trots op het eindproduct. In de economische visie kiezen we een duidelijk en gedeeld economisch perspectief voor onze beide gemeenten. Met onze ambities investeren we in ons onderwijs, onze mensen, ons gebied en onze unieke, economische profilering in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van IT, esports, circulaire economie, voedsel(productie), zorg en welzijn. We zijn harde werkers, we zijn nuchter en eerlijk, en we steken graag de handen uit de mouwen. We zijn doeners: als we een kans zien, dan grijpen we die. Dat is onze identiteit.”

Samen werken aan de uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda worden de ambities concreet. Meerdere koplopers werken samen met onder andere ondernemers, onderwijs, zorg en de gemeente aan de uitvoeringsagenda. Annet Rijser en Danielle Woudstra zijn twee van die koplopers. Annet is enthousiast over het traject: “Er heeft duidelijk synergie plaatsgevonden tijdens de sessies met diverse ondernemers en de gemeente Purmerend en Beemster, het bewijs dat verbinding echt mogelijk is en waarin wij ons kunnen blijven onderscheiden.” Danielle vult aan: “Door als koploper mee te mogen doen aan dit proces, heb ik ervaren dat de eerste kansen door deze fusie nu al gepakt worden. De energie, het enthousiasme en nieuwe samenwerkingen die hieruit zijn ontstaan, geven aan dat we hierdoor met elkaar nog heel veel kunnen bereiken. Met elkaar gaan we Purmerend & Beemster op de kaart zetten!”