College legt Kwaliteitsplan en eerste begroting Waterlandkwartier voor 

Waterlandkwartier Broca Media
Foto: Aangeleverd

Het college legt het kwaliteitsplan Waterlandkwartier ter vaststelling voor aan de raad.

Dat wil zeggen dat zij de raad vragen om een beslissing te nemen over het plan. Daarnaast vraagt het college de raad om geld vrij te maken voor de eerste fase.

In deze fase wil de gemeente 1100 woningen en verschillende voorzieningen aan het gebied toevoegen. Ook wordt de openbare ruimte verbeterd. De commissie Ruimte bespreekt de plannen op 15 juni. De raad beslist hierover op 29 juni.

Geïnteresseerden

Het Kwaliteitsplan Waterlandkwartier lag tot 4 mei ter inzage. Geïnteresseerden konden tijdens de drie inloopbijeenkomsten in april een reactie geven op het plan. De bijeenkomsten zijn goed bezocht.

Inwoners en ondernemers hebben veel bruikbare tips gegeven aan het programmateam. Ook zijn er twee formele reacties ontvangen. Daarin staan goede suggesties over bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte en het verkeer. Deze inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Het Kwaliteitsplan zelf is niet gewijzigd.

De tekst gaat verder onder de video.

In de GREX staan ook financiële gevolgen en risico’s. Risico’s in gebiedsontwikkeling zijn bijvoorbeeld prijsstijgingen in de bouw, waardoor de gewenste kwaliteit te duur kan worden. Omdat de gemeente risico’s niet kan uitsluiten bij een langlopende ontwikkeling met veel woningen, heeft zij bij de grondexploitatie nagedacht welke risico’s kunnen optreden. Ook hebben zij gekeken hoe zij die risico’s kunnen beheersen. Aan de hand van de risicoanalyse neemt de gemeente ruimte in de begroting op voor mogelijke tegenslagen.

Beheersen

De kosten van het project zijn onder andere door de risicoreservering hoger dan de geschatte opbrengsten. Dat betekent dat het plan onderaan de streep een tekort van €5,5 miljoen heeft. De raad beslist op 29 juni of zij akkoord zijn met de GREX en het kwaliteitsplan.

Het college vindt de maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling in het gebied zo groot, dat ze bereid is akkoord te gaan met het tekort en dit aan de raad voor te leggen.

Zo levert het Waterlandkwartier een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het tekort aan woningen voor jongeren en senioren. Daarnaast is er ruimte voor onder andere 23.500 m2 aan nieuwe werkconcepten op het gebied van ICT, zorg en dienstverlening.

Kleinschalig

Voorzieningen, culturele en maatschappelijke instellingen, zorg, onderwijs, kleinschalige detailhandel (winkels) en horeca krijgen ook een plek in de wijk. Het Waterlandkwartier wordt een gebied waar het prettig is om te wonen, werken en verblijven. Er is genoeg ruimte voor fietsers en voetgangers en het is een aantrekkelijke plek met veel groen en water.

De ontwikkelingen in het Waterlandkwartier maken van Purmerend een nog meer complete stad van en voor iedereen.

Anderen bekeken ook >>>klik hier