Chris Boer en Leefbaar willen woningnood flexibeler aanpakken

Chris Boer Broca Media
Foto: Cees Baerts

Purmerend/Beemster – Leefbaar Purmerend pleit voor een pragmatischer aanpak van de woningcrisis, door streefdoelen flexibeler te hanteren, per buurt of per wijk.

“Dan is het voor projectontwikkelaars makkelijker om meer woningen te bouwen,” zegt Chris Boer, lijsttrekker voor Leefbaar Purmerend.  Chris Boer is geboren en getogen Purmerender. Hij is pas 22 jaar, maar de gemeentepolitiek heeft hij van huis uit meegekregen: zijn ouders zaten beiden jarenlang in de gemeenteraad. “Ze spraken aan tafel bijna altijd over politiek.

Als kind deed ik ook mee aan die gesprekken.” Op zijn veertiende liep hij mee met de fractie van Leefbaar Purmerend en mengde hij in discussies. Als vijftienjarige stond hij voor het eerst op de lijst van de partij, nu is hij fractievoorzitter en lijsttrekker.

Zijn vader Arie-Wim Boer, oprichter van Leefbaar Purmerend, staat achter zijn zoon op nummer 2. Zijn vader geeft hem tips, al gebeurt dat ook andersom. “We leren van elkaar,” zegt Chris Boer.

Nadenken

Hij moest nadenken of hij lijstrekker wilde zijn, nadat hij door de fractie was gevraagd, zegt Boer. De functie kost veel tijd, waardoor hij minder zal toekomen aan zijn hobby’s zoals uitgaan met vrienden, wandelen met de hond, of films kijken in de bioscoop.

Ook is hij bezig met het afronden van zijn studie bestuurskunde en werkt hij nog als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Toch heeft hij ervoor gekozen om lijsttrekker te zijn, om de daad bij het woord te voegen.

“Ik heb gezien welke mooie dingen je kan doen vanuit de gemeenteraad. Ik ben daardoor verslaafd geraakt aan het politieke vak. Na de verkiezingen word ik hopelijk weer raadslid en mogelijk fractievoorzitter.”

Woningen

“Met de vorige verkiezingen riepen alle partijen dat ze ervoor wilden zorgen dat er meer woningen zouden komen. Vlak na de verkiezingen kwamen we als eerste partij met het voorstel om tijdelijke woningen neer te zetten, om de druk op de nachtopvang en opvang bij ouders te verminderen. Dat voorstel werd aangenomen, en inmiddels zijn drie van de tijdelijke locaties al gerealiseerd.

De vierde locatie wordt momenteel gebouwd bij de McDonalds. Dit is een succes waar we trots op zijn.” De tijdelijke woningen zijn bedoeld om maximaal twee jaar in te wonen. In de tussentijd helpt de gemeente woningzoekenden en bouwt Purmerend veel woningen, zodat bewoners kunnen doorstromen.

De tekst gaat onder de video verder.

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen pleit Chris Boer ervoor om de huidige aanpak flexibeler te maken. “Momenteel bouwt Purmerend woningen in alle segmenten, waarbij het streven is om 30 procent sociale huur, 30 procent goedkope koopwoningen en 40 procent duurdere koopwoningen te bouwen.

Deze streefpercentages hanteren we nu op perceel-niveau. We pleiten ervoor om deze percentages per buurt of per wijk te bepalen. Dan kunnen we op de ene plek 80 procent sociale huur realiseren en op de andere plek 100 procent middel dure huurwoningen. Dat biedt meer ruimte aan projectontwikkelaars om meer woningen te bouwen.”

Leefbaar

Als we woningen bouwen gaat er ook groen verloren. “Elke boom die je kapt komt niet zomaar terug, terwijl bomen nodig zijn voor een leefbaar milieu. Wij vinden behoud van groen belangrijk.

Dat betekent per project afwegen of de winst van het bouwen opweegt tegen het verlies van het groen.” Waar ligt de grens? “Voor ons ligt de grens bij het kappen van hele bossen of grote stukken groen in vergelijking tot het aantal woningen.

Bij de Luitje Broekemastraat in Purmer-Zuid is veel groen opgeofferd voor slechts tien woningen. Dat vinden we zonde. Dan kiezen we liever voor behoud van het groen. Daar ligt onze grens.”