Burgemeester Don Bijl reikt Koninklijke Onderscheidingen uit

Don Bijl Broca Media
Foto: Broca Media.nl

Purmerend – Vandaag reikte burgemeester Bijl vanmorgen zeven Koninklijke Onderscheidingen uit aan Purmerenders met bijzondere verdiensten.

De heer W.A. Dreschler

Van 1980 tot 1986 was de heer Dreschler voorzitter van de ouderraad van basisschool De Voorhof. Van 1981 tot 2019 zette hij zich in als jeugdouderling, notulist, lid financiële commissie, reserve-organist en voorzitter van de kerkenraad voor de Protestantse Gemeente Purmerend. Van 2008 tot 2016 had de heer Dreschler het voorzitterschap van de VVE Bungalowpark Ruighenrode. Het Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen heeft een zorgmodel voor slechthorende ontwikkeld. De heer Dreschler is vanaf de oprichting vertegenwoordigd lid binnen NOAH, heeft o.a. via het AZOS onderzoek zorggedragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het model en is medeauteur van de eerste NOAH Veldnorm en de updates.

De heer J. Kramer

De heer Kramer startte in 2002 als initiatiefnemer en vrijwilliger bij de Oude Begraafplaats van Purmerend. In 2013 werd hij benoemd tot penningmeester van de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend. De heer Kramer heeft er voor gezorgd dat de lang verwaarloosde plek werd ontsloten en opgeknapt met als bedoeling deze dodenakker en de verhalen daarvan voor toekomstige generaties veilig te stellen. De initiatiefnemer(s) hebben door hun aanpak weer een belangrijk deel van de geschiedenis van Purmerend gewaarborgd. Zijn vakkennis van het groen en het groenonderhoud zijn van groot belang om de begraafplaats te brengen en te houden in de goede conditie waarin deze zich nu bevindt.

Mevrouw A.F. Gerritsen-Notten

In 1984 tot 1990 was Mevrouw Gerritsen-Notten vrijwilliger bij Peuterspeelzaal de Gors. Van 1987 tot 1989 was zij penningmeester voor Wijkcentrum de Zuidpool. Vanaf 2005 tot heden is zij bestuurslid, vrijwilligster en initiatiefneemster bij MIG (Manuele intelligentie Groep). Een initiatief ontwikkeld om kinderen die met hun handen leren, een concrete methode aan te bieden. Het netwerk biedt een leermethode MIG-KIT aan voor groep 1 tot en met 8 inclusief gereedschap en hulpmiddelen aan deelnemende basisscholen. Bedrijfsbezoeken worden georganiseerd en jaarlijks vindt er PET-event (Promotie Event Techniek) plaats waar mevrouw Gerritsen-Notten ook nauw bij betrokken is.

Mevrouw M.C. Molenaars

Mevrouw Molenaars is van 2003 tot heden werkzaam als vrijwilligster en bestuurslid bij Stichting Humaned. Per oktober 2019 is zij ook secretaris van de stichting. Sinds 2002 vinden er humanitaire transporten plaats naar Slavonski Brod in het noordoosten van Kroatië. In 2014 is de stichting een andere weg ingeslagen om samen vanuit de stichting De Baanderij met Stichting Kracht voor Kroatië de bevolking te blijven helpen. Dit door de ouderen in voornamelijk voormalig oorlogsgebied door Humaned leden te bezoeken en voorzien van kleding en schoeisel. Mevrouw Molenaars is sinds 2003 een stuwende kracht achter onder andere het inzamelen van goederen en de humanitaire transporten.

Mevrouw E. Linger-van Waarden

Sinds 1990 tot heden is mevrouw Linger-van Waarden als algemeen vrijwilligster, beleidsmedewerker, waarnemend voorzitter en vaste pianiste actief voor de Taborkerk.
In 2005 was zij medeoprichter van het M.I.G. (Manuele Intelligentie Groep) waarbij kinderen geïnspireerd worden en perspectief geboden krijgen door de koppeling van onderwijs met de actuele praktijk in het technisch werkveld. Tot op heden zet mevrouw Linger-van Waarden zich in als één van de motoren van de organisatie in deze beweging. Door haar langdurige ervaring in het basisonderwijs heeft zij vastgesteld dat er veel te winnen is met structurele aandacht voor de ontwikkeling van de manuele intelligentie.

De heer E. Ruis

De heer Ruis zet zich al ruim 13 jaar vrijwillig in als fotograaf bij RTV Purmerend. Per 2010 is hij voorzitter van de bewonerscommissie van Triton. Sinds 1997 tot heden is de heer Ruis actief als vrijwilliger voor Belangenvereniging Von Hippel-Lindau. Deze vereniging richt zich op het verbeteren van het leven van patiënten, hun partners, kinderen en andere familieleden. Op het gebied van belangenbehartiging speelt de heer Evert Ruis een belangrijke rol. Zo zit de heer Ruis met verschillende instanties en verenigingen aan tafel om zo samen te werken en de zorg te waarborgen en te verbeteren, maar ook onderzoek naar het ziektebeeld VHL te stimuleren om de kwaliteit van leven voor onze patiënten te verbeteren. In 2011 was de heer Ruis in samenwerking met NFK, betrokken bij de ontwikkeling van “kwaliteitscriteria vanuit patiënten perspectief”. In datzelfde jaar initieerde hij de start met het omschrijven en implementeren van de Zorgstandaard voor VHL-patiënten. Ook op het gebied van lotgenotencontact zet de heer Ruis zich actief in. Tevens nam hij zitting in het bestuur van het Erfocentrum.

De heer A.N. Vallentgoed

De heer Vallentgoed startte in 2002 als initiatiefnemer en vrijwilliger bij de oude begraafplaats van Purmerend. In 2013 werd hij benoemd tot voorzitter van de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend. Onder het motto `geen woorden maar daden` gingen zij aan de slag. Schoffelen, wieden, grasmaaien, stenen restaureren, grindpaden onderhouden en het geven van rondleidingen. Daarnaast geeft de heer Vallentgoed lezingen, ontvangt gasten en onderhoudt de contacten met de politiek. De heer Vallentgoed houdt zich niet alleen bezig met het onderhoud, hij heeft een studie verricht naar de geschiedenis van de begraafplaats en haar `bewoners`. Één en ander heeft geresulteerd in de samenstelling van een boekwerk: `de mummie van Purmerend` dat vanaf september 2020 te koop is. Met dit boek is weer een interessant deel van de eeuwenoude geschiedenis van onze stad ingekleurd.