Asbest geconstateerd werkzaamheden stilgelegd

Kerkstraat Broca Media
Foto:Broca Media
Purmerend – Tijdens sloopwerkzaamheden aan het pand aan de Kerkstraat 18 is asbest geconstateerd.

De ruimten waar het asbest gevonden is, de eerste en tweede verdieping, zijn gelijk hermetisch afgesloten en verzegeld. Uit aanvullend onderzoek bleek dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Er is ook gekeken hoe ver de vezels verspreid zijn, door kleefmonsters te nemen van de vloer. Buiten de afgesloten ruimten zijn geen asbestvezels aangetroffen.

Op dit moment wordt onderzocht hoe en wanneer het asbest verwijderd wordt. Omwonenden en de gemeenteraad zijn per brief geïnformeerd. Het betreffende pand wordt samengevoegd met Theater De Purmaryn voor backstage-activiteiten.

Gevolgen

Het is nog niet bekend wat de consequenties zijn voor de verbouwing aan het pand. Het asbesthoudend materiaal zal worden verwijderd volgens de veilige, wettelijke maatregelen. Zodra bekend is wanneer dit gebeurt, worden omwonenden hierover geïnformeerd.