Aanvragen mantelzorg-compliment 2022

Mantelzorg Broca Media
Foto: Aangeleverd

Purmerend – Inwoners die mantelzorg krijgen. Kunnen een aanvraag doen.

Met het compliment wil de gemeente Purmerend haar waardering uitspreken voor het werk dat mantelzorgers verrichten. De hoogte van dit geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen dat de gemeente binnenkrijgt en is maximaal € 100,00.

Om in aanmerking te komen moet de mantelzorger voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de zorg al langer dan drie maanden, structureel en voor meer dan vier uur per week worden geboden.

WMO

Aanvragen kan van 1 april tot en met 31 december 2022 via het Loket Wmo. Heeft u vorig jaar mantelzorg ontvangen en is er in uw situatie niets veranderd? Dan hoeft u dit jaar niet opnieuw een aanvraag te doen. U ontvangt hierover nog een brief. Woont u in een van de dorpen van Beemster. Dan vraagt u dit jaar het compliment aan bij de gemeente Purmerend.