Aanmelden voor tijdelijke woningen vanaf 6 maart 2023 heropend

Tijdelijke woningen Broca Media
Foto: Aangeleverd

Purmerend – De gemeente heeft 200 tijdelijke woningen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Er is een tekort aan woningen. Door de inzet van deze woningen vallen er minder inwoners tussen wal en schip. Vorige maand is besloten de lengte van het huurcontract te verlengen. Purmerenders, die dat nog niet hebben gedaan, kunnen zich daarom alsnog aanmelden van 6 tot en met 24 maart 2023. Op basis van loting worden de woningen toegewezen aan de volgende huurder.

Op dit moment wordt 70% van het aantal tijdelijke woningen direct toegewezen door de gemeente. Dat zijn mensen vanuit de maatschappelijke opvang, mensen met een Wmo-indicatie of die door wat voor reden dan ook bij de gemeente bekend zijn en met spoed een woning nodig hebben. Hierbij kun je denken aan een scheiding of baanverlies. De andere 30% wordt door loting toegewezen aan inwoners die minimaal 6 maanden in Purmerend wonen en aan een aantal andere eisen voldoen.

Eenpersoonsstudio

De 200 tijdelijke woningen zijn verdeeld over vier locaties in de stad, Karekietpark (44 woningen), Etsenstraat (28 woningen), Kanaaldijk (20 woningen) en Verzetslaan (108 woningen). De woningen zijn bijna allemaal eenpersoonsstudio van ongeveer 25 m². Hierdoor is het niet mogelijk om kinderen in te laten wonen.

Afgelopen maand is besloten om de huurcontracten maximaal zolang te laten duren als de periode dat de tijdelijke woningen mogen staan op de betreffende locatie. Dit betekent dat het huurcontract eindigt als de omgevingsvergunning afloopt en dus niet meer na maximaal twee jaar. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een woonplek na deze periode, maar hiervoor wordt wel hulp en ondersteuning geboden. Huidige bewoners krijgen dit voorjaar een nieuw contract aangeboden en hoeven niets te doen.

Voorwaarden loting

Inwoners die mee willen loten voor deze woningen kunnen zich aanmelden via purmerend.nl/tijdelijke-woningen. Zij komen alleen voor loting in aanmerking, als zij:

  • Zes maanden inwoner van Purmerend zijn of;
  • Een sociale, maatschappelijke of economische binding hebben met Purmerend;
  • Financiële mogelijkheid hebben om zelfstandig te kunnen wonen;
  • Woonvaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen wonen en;
  • Geen overlast geven.

Iedereen die geïnteresseerd is om mee te loten en zich dit jaar nog niet heeft aangemeld, kan zich tot en met 24 maart 2023 alsnog aanmelden. Geïnteresseerden die zich dit jaar al wel hebben aangemeld en akkoord gaan met de nieuwe voorwaarde van het huurcontract, hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. In april 2023 vindt de loting plaats. Op het moment dat er een woning vrijkomt, wordt uit de totale lijst met aanmeldingen een nieuwe bewoner geloot.